Tab.1  Volby režimu a doby sepnutí výkonového spínače

 

nastavení voleb propojkami

číslo

režim (funkce)

hodnoty časů

poznámka

 

(Ö = spojeno resp. zvoleno)

volby

 

prodloužení

 

prodloužení

 

 

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

 

vypnutí
povol.

auto-repeat

za
chodu

základní
(zapnuto *)

přírůstek
(vypnuto *)

max.
počet

 

 

0

0

0

0

vypnuto

 

Ö

1

Ö

20

0

0

10 min

 

Ö

2

Ö

4

2

5

2 + 5´1 min

 

Ö

Ö

3

C

10

10

3

5 + 3´5 min, prodl. 5–20 min

 

Ö

4

Z

4

0

0

2 min, prodloužení 2 min

 

Ö

5

Ö

20

2

3

4´10 min

 

Ö

Ö

6

Ö

2

1

15

1 + 15´0,5 min, auto

 

Ö

Ö

 

7

Ö

10

2

10

5 + 10´1 min, auto

 

Ö

8

Ö

Z

20

4

5

10 + 5´2, auto, prodl. 10 min

 

Ö

Ö

9

Ö

C

20

4

10

10 + 5´2, auto, prodl. 10–20

 

Ö

10

Ö

Ö

120

20

10

60 + 10´10 min, auto

 

Ö

Ö

11

Ö

60

0

0

0,5 h

 

Ö

Ö

12

Ö

120

0

0

1 h

 

Ö

Ö

13

Ö

240

0

0

2 h

 

Ö

Ö

14

Ö

P

20

40

0

zap. 10, vyp. 20 min – trvale

 

Ö

Ö

15

P

2

1

10

zap. 1 min, vyp. 30 s – 10´

 

 

 

 

 

 

 

 

časová jednotka  [1...255 s]

30

 

* ... při periodickém spínání

 

 

 

 

 

 

 

prodloužená perioda autorepeat

 

Z ... prodloužení o základní dobu

 

 

 

 

 

 

 

autostart po připojení napájení

 

C ... prodloužení o celou dobu

 

 

 

 

 

 

 

inverzní funkce spínače

 

P ... periodické spínání