Komunikace INFRA přijímače s PC 

Protokol pro příkazy posílané z PC do infra přijímače: Hlavička  0xAB , aktuální adresa infra přijímače nebo 0xFF, počet posílaných bytů příkazu, číslo příkazu, datové byty, CRC

Protokol pro příkazy posílané z infra přijímače do PC: Hlavička  0xBA , aktuální adresa infra přijímače nebo 0xFF, počet posílaných bytů příkazu, číslo příkazu, datové byty, CRC

Přehled příkazů pro komunikaci PC -> INFRA :

Příkaz - vrať konfiguraci infra přijímače
Příkaz - vrať aktuální stavy výstupů OUT0 - OUT4
Příkaz - zapiš konfiguraci do infra přijímače
Příkaz - zapiš logické stavy na výstupy OUT0 - OUT4
Příkaz - neguj stav konkrétného výstupu OUT

Přehled odpovědí INFRA -> PC :

Odpověď - infra přijímač vrátí svou konfiguraci
Odpověď - infra přijímač vrátí načtený infra kód
Odpověď - infra přijímač vrátí aktuální stavy výstupů
Odpověď - infra přijímač vrátí informaci o změně stavu konkrétního vstupu IN
Odpověď - infra přijímač vrátí informaci o tom, že obdržel validní data (seděla hlavička, počet byte a CRC). Tento protokol se odesílá po obdržení příkazu, ktrý nic nevrací do PC. Je to informace pro PC, že infrapřijímač obdržel validní data (např. po zaslání nové konfigurace).

 Popis jednotlivých příkazů 

Příkaz, vrať konfiguraci INFRA přijímače: 0xAB Adresa 0x05 0x20 CRC

- 0xAB - hlavička (směr PC -> infra přijímač)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x05 - počet byte příkazu
- 0x20 - číslo příkazu
- CRC - kontrolní součet = 0x00 - 0xAB - Adresa - 0x05 - 0x20

Protokol, ve kterém infra přijímač vrátí svou konfiguraci: 0xBA Adresa 0x0C 0x20 Adresa Učení K0 K1 K2 K3 K4 CRC

- 0xBA - hlavička (směr infra přijímač -> PC)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x0C - počet byte příkazu
- 0x20 - číslo příkazu
- Adresa - informace o aktuální adrese infra přijímače
- Učení - informace zda je povolen či zakázán záznam/mazání kódů tlačítek. 0xFF=On, 0x00=Off.
- K0 - konfigurační byt kanálu 0
- K1 - konfigurační byt kanálu 1
- K2 - konfigurační byt kanálu 2
- K3 - konfigurační byt kanálu 3
- K4 - konfigurační byt kanálu 4
- CRC - kontrolní součet

Popis jednotlivých bitů konfiguračního bytu jednoho kanálu.Třeba K0

Bit 0 - H = nastavení vstupu jako tlačítko, L = nastavení vstupu jako bistabilní klopný obvod
Bit 1 - uplatnění v případě nastavení vstupu jako BKO. H = vzestupná hrana, L = sestupná hrana.
Bit 2 - stav výstupu po resetu mikroprocesoru. H = +5 V, L = 0 V.
Bit 3 - posílej informaci o změně stavu na vstupu IN do PC. H=On, L=Off.
Bit 4 - při změně stavu na vstupu IN změň stav výstupu OUT. H=On, L=Off
Bit 5 - při přijetí infra kódu, odešli tento kód do PC. H=On, L=Off
Bit 6 - při přijetí naučeného kódu, změň stav výstupu OUT. H=On, L= Off

Bit 7 - H = při přijetí infra kódu,na jakýkoliv kanál, odešli tento kód do PC pokud se jedná o naučený kód.L = posílej všechny infra kódy do PC. Nastavení tohoto sedmého bitu je pouze u kanálu 0 a platí pro všechny kanály najednou !

Nastavení bitů ostatních kanálů má stajný význam jako právě popsaný kanál 0

Příkaz, vrať aktuální stavy výstupů OUT0 - OUT4: 0xAB Adresa 0x05 0x10 CRC

- 0xAB - hlavička (směr PC -> infra přijímač)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x05 - počet byte příkazu
- 0x10 - číslo příkazu
- CRC - kontrolní součet

Protokol, ve kterém infra přijímač vrátí aktuální stavy výstupů: 0xBA Adresa 0x0A 0x10 STAV0 STAV1 STAV2 STAV3 STAV4 CRC

- 0xBA - hlavička (směr infra přijímač -> PC)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x0A - počet byte příkazu
- 0x10 - číslo příkazu
- STAV0 - aktuální stav výstupu 0. 0x00 = 0V,0xFF = +5V.
- STAV1 - aktuální stav výstupu 1. 0x00 = 0V,0xFF = +5V.
- STAV2 - aktuální stav výstupu 2. 0x00 = 0V,0xFF = +5V.
- STAV3 - aktuální stav výstupu 3. 0x00 = 0V,0xFF = +5V.
- STAV4 - aktuální stav výstupu 4. 0x00 = 0V,0xFF = +5V.
- CRC - kontrolní součet

Příkaz, zapiš logické stavy na výstupy OUT0 - OUT4: 0xAB Adresa 0x0A 0x30 LST0 LST1 LST2 LST3 LST4 CRC

- 0xAB - hlavička (směr PC -> infra přijímač)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x0A - počet byte příkazu
- 0x30 - číslo příkazu
- LST0 - logický stav výstupu 0x00 = 0V, 0xFF = +5V.
- LST1 - logický stav výstupu 0x00 = 0V, 0xFF = +5V.
- LST2 - logický stav výstupu 0x00 = 0V, 0xFF = +5V.
- LST3 - logický stav výstupu 0x00 = 0V, 0xFF = +5V.
- LST4 - logický stav výstupu 0x00 = 0V, 0xFF = +5V.
- CRC - kontrolní součet

Protokol, ve kterém infra přijímač vrátí informaci o tom, že obdržel validní data: 0xBA Adresa 0x05 0x00 CRC

- 0xBA - hlavička (směr infra přijímač -> PC)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x05 - počet byte příkazu
- 0x00 - číslo příkazu
- CRC - kontrolní součet

Příkaz, zapiš konfiguraci do infra přijímače: 0xAB Adresa 0x0C 0x50 NAdresa Uceni K0 K1 K2 K3 K4 CRC

- 0xAB - hlavička (směr PC -> infra přijímač)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x0C - počet byte příkazu
- 0x50 - číslo příkazu
- NAdresa - nová adresa infra přijímače nebo 0xFF
- Učení - povolí/zakáže záznam/mazání kódů
- K0 - konfigurační byt kanálu 0
- K1 - konfigurační byt kanálu 1
- K2 - konfigurační byt kanálu 2
- K3 - konfigurační byt kanálu 3
- K4 - konfigurační byt kanálu 4
- CRC - kontrolní součet

Příkaz, neguj stav konkrétného výstupu OUT: 0xAB Adresa 0x0A 0x40 NO0 NO1 NO2 NO3 NO4 CRC

- 0xAB - hlavička (směr PC -> infra přijímač)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x0A - počet byte příkazu
- 0x40 - číslo příkazu
- NO0 - 0xFF = neguj výstup, 0x00 = nech výstup v původním stvu.
- NO1 - 0xFF = neguj výstup, 0x00 = nech výstup v původním stvu.
- NO2 - 0xFF = neguj výstup, 0x00 = nech výstup v původním stvu.
- NO3 - 0xFF = neguj výstup, 0x00 = nech výstup v původním stvu.
- NO4 - 0xFF = neguj výstup, 0x00 = nech výstup v původním stvu.
- CRC - kontrolní součet

Protokol, ve kterém infra přijímač vrátí informaci o změně stavu konkrétního vstupu IN: 0xBA Adresa 0x06 0xE1 CIN CRC

- 0xBA - hlavička (směr infra přijímač -> PC)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x06 - počet byte příkazu
- 0xE1 - číslo příkazu
- CIN - číslo vstupu 0 - 4 na kterém došlo k logické změně (záleží na nastavení tlačítko, BKO atd.)
- CRC - kontrolní součet

Protokol, ve kterém infra přijímač vrátí načtený infra kód: 0xBA Adresa 0x0B 0xF1 BYT0 BYT1 BYT2 BYT3 BYT4 CKAN CRC

- 0xBA - hlavička (směr infra přijímač -> PC)
- Adresa - aktuální adresa nebo 0xFF (lze uživatelsky měnit)
- 0x0B - počet byte příkazu
- 0xF1 - číslo příkazu

Kod tlacitka z infraovladace je ulozen v 5 bytech. BYT0 - BYT4

- BYT0 - 0 byt s kódem tlačítka infraovladače
- BYT1 - 1 byt s kódem tlačítka infraovladače
- BYT2 - 2 byt s kódem tlačítka infraovladače
- BYT3 - 3 byt s kódem tlačítka infraovladače
- BYT4 - 4 byt s kódem tlačítka infraovladače

- CKAN - číslo kanálu ke kterému patří kód uložený v paměti (0 - 4). Pokud kód v paměti není uložen je vráceno 0xFF.
- CRC - kontrolní součet