Čítač + stupnice FM do 150MHz

Autor: V. Kočka-Amort – Čítačů s jednočipy PIC již bylo publikováno značné množství. Hlavní důvody ke vzniku této konstrukce byly – dokázat si, že to „taky umím“ a vyzkoušet , že to funguje i na nové 16F630. Už první vzorek chodil výborně (úroveň TTL-60MHz), a tak se zrodil nápad, požít čítač po vydělení vstupního signálu čtyřmi (2xKO typu AC nebo LVX) a po odečtení mezifrekvence jako číslicovou stupnici ke staršímu přijímači FM. Konečně se mi podařilo sehnat KO, jak 74AC74  tak 74LVX74, a já jsem mohl konstrukci dotáhnout do konce. Takže předkládám čítač+stupnici FM do 150MHz v ceně kolem 250 až 300 Kč.

 PARAMETRY ČÍTAČE

Frekvenční rozsah 5 Hz  až150 MHz  (s předděličkou)
Citlivost < 100 mV (typ. 30 mV)
Vstupní  odpor   1Mohm
Rozlišení +/- 10 Hz  
Napájení 8-16V
Rozměr 80 x 37 mm (velikost LCD)

Vstupní část čítače s T1 a T2 byla převzatá z [1], kde je uveden i podrobný popis funkce. Tak jen stručně. Signál prochází na konektor JP3 a přes C5,C4,R4 do G T1, a dále do T2. Z kolektoru T2 postupuje signál na IO2 74AC74, což je předdělička čtyřmi a přes R2 na porty  RA2+RC5 IO1. IO1. PIC16F630 je taktován krystalem 4MHz. Jemně se dá kmitočet jemně doladit změnou C1. Na JP2-pin 4 IO1, je připojeno tlačítko nulování procesoru, na JP4-pni6 IO1, je vyvedeno přepínání MERENI KMITOCTU – STUPNICE FM. JP2 i JP4 je možno osadit ze strany spojů, pro snazší přístup k nim. Resetování IO1 je použito z důvodu, že  při delší nepřítomnosti jakéhokoliv signálu na vstupu IO1 ( 4 min.), přechází tento do  režimu SLEEP a pro jeho „vzbuzení“ je nutný reset. Zobrazovač je klasický LCD 1×16 se řízením kontrastu trimrem TR1. Napájecí napětí je stabilizováno IO3 78L05 a může se pohybovat v rozsahu 8 -16V. 

     DPS je jednostranná rozměru 80x37mm a odpovídá velikostí destičce LCD, ke které je v rozích čtyřmi distančními sloupky délky 10mm přišroubována šrouby M3, přes 4 otvory  o průměru 3,1mm k DPS. Distanční sloupky jsou zašroubovány závitem   do otvorů v LCD, do kterých je vyříznut závit M3. Do kontaktních otvorů v LCD je zapájena dutinková lišta výšky 8mm zkrácená na 14 dutinek. Jako protikus JP1 jsou použity klasické lámací kolíky. Po sešroubování tvoří obě destičky kompaktní celek. Všechny komponenty jsou osazeny ze strany součástek, mimo konektoru JP2. Ten je nutno osadit buď ze strany spojů, nebo připájet a vést přímo kablíkem k tlačítku S1. Na DPS jsou dvě drátové propojky! Všechny součástky jsou v klasickém provedení, mimo R1 a R9 -SMD805.  IO1 je osazen v nízké patici, IO2 je možno také osadit do nízké patice, nebo zapájet do DPS.

     Připraven je i  DPS s předděličkou osazenou 74LVX74 SMD a 74HCT132 SMD ve stejné velikosti (80x37mm), která pracuje nejméně do 165MHz ( výše nepracuje můj zdroj VHF signálu ).

 Konfigurace je nastavena v .hex  01A2h ( osc. HS, MCLR povolen, vše ostatní zakázáno, Bandgap 00b)

Kontakt na autora – V. Kočka-Amort

———————————————————————————————————————

DPS pro program Eagle
Titul : DPS pro program Eagle
Název souboru : citac_dps.rar (63 kB)
Schémata pro program Eagle
Titul : Schémata pro program Eagle
Název souboru : citac_schema.rar (103 kB)
Seznam součástek
Titul : Seznam součástek
Název souboru : seznam_soucastek.doc (21 kB)

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________