Universální čtečka čipových karet

AUTOR: HanZ – Universální čtečka čipových karet normy ISO7816. Podporuje všechny známé karty GSM SIM, Gold Card, Green Card, Black Card, CW Card a řadu dalších, dle použitého software. Možno použít pro zálohování (klonování) SIM karet.

Základní parametry:

Napájecí napětí: 9V, stejnosměrné
Spotřeba: 22mA*
Připojení k PC: COM port 1:1
Formát karet: ISO7816 i plugin
Indikace stavu: LED On, Data, Reset
Oscilátor: 3.57 a 10.7 MHz**
Reset: volitelný L/H
*) Odběr se zapojenými indikačními LED
**) Krystal 10.7 MHz možno nahradit jiným dle potřeby.

DPS v profi kvalitě vrtaný s nepájivou maskou usnadňuje osazení. Osazujeme standartním způsobem. Nejdříve diody, rezistory až po konektory dle osazovacího plánu. Jediné na co se musí dát pozor je orientace diod a kondenzátorů. Pokud jsme pracovaly pečlivě, tak po připojení napájecího napětí max.9V DC se rozsvítí zelená LED D3 a odběr by měl být kolem 19 mA. Zařízení nemá žádné nastavovací prvky a  při pečlivé práci zařízení pracuje na první zapojení. Po připojení k PC se rozsvítí rudá LED D5. Pokud nesvítí, přepojte jumper JP1 a můžete přistoupit k praktickým pokusům s kartami. Pozor! Některé typy karet nejsou schopny dosáhnout přenosové rychlosti 28800bps. Proto k prvním pokusům používejte 3.57MHz oscilátor! Pokud vše komunikuje tak jak má, můžete se radovat z dobře odvedené práce. V případě problémů s komunikací se SIM doporučuji překontrolovat čítačem hodinový kmitočet oscilátoru na vývodu č.11 IC3 

 

 

Seznam součástek:

C1,2,3,4 1uF/16V tantal
C5,6,8 100n
C9 47p
C10,11,12,13 22p
C14 100uF/25V
D1 1N4148
D2 BAT42
D3 LED3MM zelená
D4 LED3MM žlutá
D5 LED3MM červená
IC1 MAX232
IC2 78L05
IC3 74HC00N
JP1,JP2 jumper 3pin
Q1 10.71MHz
Q2 3.579545MHz
R1,2,4,5 1k
R3 4k7
R6,11,13 100
R7,8 1M
R9,10 2k2
SV1 L02P
X3 Amphenol SIM_PLUGIN
X1 Amphenol C7022064
X2 subd F09HP

Na adrese www.h-t-s.biz  si můžete přečíst celý článek a
řadu dalších, zakoupit stavebnici, DPS nebo sestavený a oživený modul.
Nebo si stáhnou SW či dokumentaci.
Kompletní návod včetně podrobného popisu je taktéž otištěn v PE8/03

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________