Aktivní výhybka pro subwoofer

Autor: Web – Výhodou aktivní výhybky je odebírání signálu ještě před koncovým zesilovačem, kde je signál koncovým stupněm nezkreslen. Další výhodou je možnost nastavení hlasitosti a v případě potřeby i jednoduší změna dělícího kmitočtu. I z hlediska finančního si toto zapojení nestojí špatně .

Vstupní signál je v každém kanálu oddělen 1/2 OZ. Oz je zapojen jako neinvertující zesilovač se zesílením 1 (oddělovač). Výhodou je lepší oddělení kanálů od sebe a tím snížení přeslechu, který vyvolávají výhybky s oddělením přes odpory. Nevýhodou je o něco větší složitost a finanční náročnost (ale vše jen minimálně). První 1/2 OZ2 je zapojena jako horní propust, ta je nastavena na asi 17Hz. Důvodem je zmenšení zatížení reproduktoru kmitočty, které nejsou slyšitelné a také by bylo potřeba opravdu velkých a kvalitních beden a reproduktorů. Druhá 1/2 OZ2 je zapojena jako dolní propust a je nastavena na asi 180Hz. U těchto kmitočtů není člověk schopen určit směr zdroje. Mezi OZ1 a OZ2 je umístěn potenciometr (nebo trimr) pro nastavení hlasitosti výstupu. OZ2 má zesílení asi 2*1,3. Zesílení lze volit změnou velikosti odporů R6, R7 a R11, R12.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________