Jak nastavit dekodér funkcí s novou verzí programu

Přidávám popis postupu programování dekodéru funkcí. Od verze 0.42 (dekodéru NEON) došlo k možnosti ovládat každý výstup samostatně a přiřadit mu svoji adresu. Rozšířila se i možnost použití dalších typů miktokontrolérů a předpřipravit si obsah možných proměnných v programu Hexmanipul.

Pokusím se teď popsat postup pro změnu ovládacích příkazů pro efekt NEON (podle mého názoru nejzajímavějšího efektu pro dekodér funkce).

 1. Na zapnutém dekodéru stlačte krátce tlačítko (dojde k rozblikání LED)
 2. LED bliká jednou krátce a následuje delší mezera. Indikuje tak čekání na příkaz pro výstup č.1
 3. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 4. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 5. Pokud se povely schodují, začnou LED 2x krátce blikat s následnou delší mezerou. To indikuje čekání na povel pro vstup č.2
 6. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 7. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 8. Pokud se povely schodují, začnou LED 3x krátce blikat s následnou delší mezerou. To indikuje čekání na povel pro vstup č.3
 9. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 10. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 11. Pokud se povely schodují, začnou LED 4x krátce blikat s následnou delší mezerou. To indikuje čekání na povel pro vstup č.4
 12. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 13. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 14. Pokud se povely schodují, provedete poslední naučení pátého příkazu, který zapíná poloviční svit pro všechny LED najednou

Tento postup se může nepatrně lišit pro ostatní efekty (programy), které lze do mikrokontroléru nahrát. Především počtem příkazů nebo indikací na výstupu, například při programu pro ovládání výměn je přepínána konkrétní připojená výměna nebo program pro ovládání přislušenství spíná a rozpíná v pomalejších intervalech příslušný programovaný výstup a k jeho naučení stačí jediný stisk příslušného tlačítka.

Všechny dostupné verze programu najdete v horním menu na stránkách www.digital-bahn.de. Popis je pouze v německém jazyce, ale přítel google vám pomůže s překladem, který bude dostatečný alespoň pro pochopení efektu a nastavení povelů pro výstupy.


Další zajímavou novinkou je program HexManipulator. Ten vám umožní připravit si přiřazení povelů a dalších možností programu (jsou zde i funkce, které nelze ani jinak změnit, jako rychlost naběhu, styl blikaní, přepínání) ještě před nahráním do mikrokontroléru. Pro úpravu některých především složitějších efektů je to dokonalý nástroj, viz. tento příklad programu s názvem “blinkmuster”. Později je samozřejmě možné program do dekodéru nahrat znovu, ale je už třeba měřících háčků pro SMD součástky a nějakého vhodného programátoru. Ten bude zapotřebí i pro první nahrání programu, pokud si budete chtít mikrokontroléry nahrávat samostatně podle potřeby. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________