Dekodér funkcí MINI DCC (MOT.)

Zapojení vychází z předchozího návodu DEKODÉR FUNKCE. Hlavním rozdílem je především rozměr. K této úpravě jsem byl požádán jedním návštěvníkem webu, který má kolejiště ve velikosti TT. Zapojení je opravdu jednoduché a není problém tak vytvořit jednostranný plošný spoj v domácích podmínkách. Oproti předchozí verzi , jsem udělal drobné úpravy na plošném spoji. Především jsem nahradil obvod ULN2803 za 4 tranzistory 2N7002 (různí výrobci prodávají tento tranzistor s různým možným zatížením cca od 0,1 do 0,4A).

 Nové verze plošných spojů jsou popsány v článku “Profesionální DPS k dekodérům“,
 další nový článek popisuje všechny dostupné efekty s videoukázkou
Dekodér funkcí – podrobný soupis programů a ovládání (videoukázky)

Zde popsané verze DPS jsou nově dostupné v sekci “MM Bazárku“,
   nově také možnost naprogramování MCU.

Porovnání velikosti s víčkem od PET

 Po této úpravě došlo ke snížení možného zatížení výstupu na 100 – 300 mA. Tato hodnota je pro většinu zapojení dostatečná. Také byl nahrazen usměrňovací můstek menším typem a vynechána tavná pojistka pro její rozměr. Jak se to povedlo můžete vidět na obrázku v porovnáním s běžnou zátkou od PET lahve.
    Na stránkách DIGITAL-BAHN mezitím uveřejnili novou verzi programu, kde je možné každému výstupu přiřadit vlastní adresu. Pro zjednudušení programování bych vřele doporučoval použití programu k tomuto účelu vytvořeném – HexManipu. V programu otevřete hex soubor určený pro PIC, program sám rozpozná verzi a zobrazí možné úptavy s popisem. Po provedení změn dáte jen uložit a pak upravený soubor nahrajete do PIC.
    Asi jedinou problémovou věcí se ukázalo nahrání příslušného programu do PIC mikrokontroléru. Za prvé je potřeba programátoru s rozhraním ICSP, pro mě to problém nebyl, vlastnil jsem z důvodů vlastního vývoje vhodný komerční produkt. Problém je ale pouzdro SMD. Nejdříve jsem si vytvořil desku podoubnou jako v návodu na DIGITAL-BAHN. Bohužel ne vždy se dařilo tímto způsobem programovat, většinou některá nožička neměla dostatečný kontakt a programátor hlásil ruzné chyby. Rozhodl jsem se tedy pořídit takové specialní kleště od 3M, které dovolují uchycení na SMD pouzdro, které může být už i zapájeno na desce. U nás jsem tyto kleště našel v nabídce f. FARNELL. Pokud nemá někdo potřebné vybavení, může mi napsat na mail a nějak se snad už domluvíme  borgm(zavináč)seznam.cz .

——————————————————————————————————————–

Programování:
Výchozí hodnota je nastavena na adresu lokomotivy 1, funkční klávesu F1,F2,F3,F4 a mód číslo 1.

 1. Na zapnutém dekodéru stlačte krátce tlačítko (dojde k rozblikání LED)
 2. LED bliká jednou krátce a následuje delší mezera. Indikuje tak čekání na příkaz pro výstup č.1
 3. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 4. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 5. Pokud se povely schodují, začnou LED 2x krátce blikat s následnou delší mezerou. To indikuje čekání na povel pro vstup č.2
 6. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 7. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 8. Pokud se povely schodují, začnou LED 3x krátce blikat s následnou delší mezerou. To indikuje čekání na povel pro vstup č.3
 9. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 10. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 11. Pokud se povely schodují, začnou LED 4x krátce blikat s následnou delší mezerou. To indikuje čekání na povel pro vstup č.4
 12. Stlačíme požadované funkční tlačítko na ovladači (multimouse, lokomouse …)
 13. LED začnou rychle blikat a dekodér čeká na opakované stlační povelového tlačítka na ovladači
 14. Pokud se povely schodují, provedete poslední naučení pátého příkazu, který zapíná poloviční svit pro všechny LED najednou


Změna módu:

 1.  Vypněte dekodér (vě většině případů toto nebude možné, proto na ovladači  zvolte “STOP”).
 2.  Stiskněte a držte tlačítko na dekodéru. Diody zablikaji. Počet bliknutí udává v jakém módu se dekoder nachazí.
 3. Opakováním bodů 1 a 2 navolte požadovaný mód.

 
Typ módu:

 1.  NORMÁLNÍ – všechny 4 výstupy bodou simulovat rosvěcení zářivek.
 2.  POZIČNÍ SVĚTLA – výstup 1 a 2 bude sloužit pro poziční červená světla vozu. Svítí 1 nebo 2 podle směru jízdy. Výstupy 2 a 3 simulují vnitřní osvětlení s efektem neonu. 
 3.  NORMÁLNÍ BEZ NEONU – stejný jako mod 1, ale světla se rosvítí ihned bez efektu.
 4.  POZIČNÍ SVĚTLA, BEZ NEONU – stejný jako 2, ale vnitřní světla bez efektu.

Tento postup se může nepatrně lišit pro ostatní efekty (programy), které lze do mikrokontroléru nahrát. Především počtem příkazů nebo indikací na výstupu, například při programu pro ovládání výměn je přepínána konkrétní připojená výměna nebo program pro ovládání přislušenství spíná a rozpíná v pomalejších intervalech příslušný programovaný výstup a k jeho naučení stačí jediný stisk příslušného tlačítka.

—————————————————————————————————————

Dekodér MINI - DPS mirror ve formátu PDF
Titul : Dekodér MINI - DPS mirror ve formátu PDF
Název souboru : weichzwei_B1725_tranzist_rev_brd.pdf (29 kB)
Dekodér MINI - DPS pro osvit ve formátu PDF
Titul : Dekodér MINI - DPS pro osvit ve formátu PDF
Název souboru : weichzwei_B1725_tranzist_foto_brd.pdf (29 kB)
Dekodér MINI - Osazeni DPS ve formátu PDF
Titul : Dekodér MINI - Osazeni DPS ve formátu PDF
Název souboru : weichzwei_B1725_tranzist_osaz.pdf (17 kB)

—————————————————————————————————————-

  ks označení GME kód
IC1 1 PIC 12F629-I/SN 967-115
IC2 1 78L05 SMD 934-005
T1-4 4 2N7002  SMD  
G1 1 S380 SMD 924-053
D1 1 1N4148 SMD 917-029
C1 1 CK1206 100N/50V 905-114
C2 1 CTS 2,2M/25V B 907-118
C3 1 CK0805 47P/50V 906-081
R1 1 R1206 22K 900-224
R2 1 R1206 10K 900-179
SW1 1 P-B1725 630-143

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________