Dekodér funkcí – podrobný soupis programů a ovládání (videoukázky)

Protože  od doby uveřejnění prvního návodu na stavbu “Dekodér funkcí DCC (MOTOROLA)” a “Dekodér funkcí MINI DCC (MOT.)” uplynulo hodně času a na stránce DigitalBahn.de se hodně pracovalo, rozhodl jsem se znovu popsat nové verze programů, pro tento dekodér. Nejen že se budu snažit popsat jak efekt či funkce vypadá, ale snažil jsem se to i natočit na video. Zrovna tak se pokusím popsat jak se u těchto programů učí příkazy pro ovládání, či změny funkčních módů. K tomuto kroku mě vedla i skutečnost, že jsem vyrobené profesionální DPS nabídnul dál (viz. “Profesionální DPS k dekodérům“) a zájemci mě prosí i o možnost naprogramování MCU. Tuto možnost pak najdete popsánu na konci příspěvku, spolu s možností objednat kompletní sadu součástek.

 Dekodér Funkce
související články:
Dekodér funkce
Profesionální DPS
  rozměr 34,5 x 22mm
 Dekodér Funkce 2side
související články:
Dekodér funkce
Profesionální DPS
  rozměr 23 x 23mm
 Dekodér Funkce MINI
související články:
Dekodér funkce Mini
Profesionální DPS
  rozměr 18 x 20,5mm

LOKO NEON – Dekodér Funkce spíná 4 výstupy podle stisku naučeného příkazu F1-F12 s efektem rozsvěcením zářivek. Navíc pak pátý příkaz, který umožňuje zapnout poloviční svit. Každý výstup může mít naučený jiný příkaz Fx. Podporuje i mód zpětných světel, rozsvěcených podle směru jízdy.

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

LOKO SPÍNAČ – Dekodér Funkce spíná 4 výstupy podle stisku naučeného příkazu F1-F12. Každý výstup může mít naučený jiný příkaz Fx. Podporuje i mód zpětných světel, rozsvěcených podle směru jízdy.

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

LOKO PULZAR – Dekodér Funkce pulzně spíná 4 výstupy podle stisku dvou naučených příkazů F1-F12. Jedna adresa ovládá dva výstupy. Tímto programem lze ovládat výhybky, přestavníky, které běžně ovládají dekodéry příslušenství. Při zapnutí funkce zapulzuje první výstup, při vypnutí funkce zapulzuje druhý výstup. Čas pulzu lze měnit před naprogramováním MCU v čase 0,5sec až 63,5sec (stačí připsat do poznámky).

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

LOKO BLIKAČ – Dekodér Funkce na výstupech zobrazuje čtyři různé výstražné přednastavené efekty blikaní. K výběru zobrazeného efektu se používají naučené příkazy F1-F12. Každá výstraha má přiřazený jeden funkční příkaz. Dekodér je vhodný pro použití například pro různé výstrahy, varovná světla a cedule přikazující směr.

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

2x VÝHYBKA  – Dekodér příslušenství pulzně spíná 4 výstupy podle stisku dvou naučených adres příslušenství. Tímto programem lze ovládat výhybky, přestavníky.Stisk zeleného tlačítka pro příslušnou adresu vyvolá pulzní sepnutí příslušného výstupu, červené tlačítko pak pulzně sepne druhý výstup. Čas pulzu lze měnit před naprogramováním MCU v čase 0,5sec až 63,5sec (stačí připsat do poznámky při objednání programování).

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

SPÍNAČ – Dekodér Příslušenství spíná 4 výstupy podle stisku naučených adres příslušenství (zelená zapne, červená vypne). Podporuje 3 módy které je možné kdykoliv měnit (mod s pamětí, bez paměti a pulzní mód). Vhodné pro ovládání příslušenství.

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

BLIKAČ – Dekodér příslušenství na výstupech umožňuje různé přednastavené efekty blikaní. Ovládání se provádí naučením adres pro příslušenství. Umožňuje i vlastní průběh blikání, vytvořený za pomoci programu HexManipulator. Ten musí být nahrán za pomoci programátoru. Podpora analogového provozu. Dekodér je vhodný pro použití například pro různé neonové tabule, výstražná světla na autech, silnicích. Dekodér je možné vytvořit i ve verzi pro analogové kolejiště, tedy ovládaný bez DCC signálu a je prováděn první efekt. Tlačítko pak slouží pro restart efektu.

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

VÝBOJKA – Dekodér příslušenství spíná 4 výstupy po stisku naučené adresy příslušenství (zelená zapne, červená vypne). Efekt simuluje rozsvěcení a osvětlení výrobních hal, obchodů, dep atd.. Pomocí dalších dvou programů lze na jednom z výstupů simulovat efekt rozbité výbojky nebo sváření. Všechny tři výstupy jsou pak i v provedení pro analog, stačí jen připojit na napájení.

Podrobný popis a video ukázka zde

——————————————————————————————————————————————————

Na zkoušku jsem objednal součástky jak pro sebe tak pro čtenáře a vytvořil kompletní sady součástek včetně DPS a naprogramovaného MCU vybraným efektem. To by mohlo pomoci všem čtenářům, kteří se mě dotazují na naprogramovaný MCU nebo nedostupné součástky.
Cena sady se pohybuje od 135Kč po 165Kč podle druhu programu. Také nabízím možnost zaslání vlastního upraveného programu a jeho nahrání do MCU v ceně 165Kč do 185Kč podle použitého MCU.
Poštovné pro jednu až tři sady je 45Kč, od čtyř sad pak 75Kč. Platbu je možné realizovat na účet (bez poplatku) nebo pomocí Pay-Pal účtu (zde je ale třeba k ceně připočítat 4% poplatek).  Případně lze domluvit i zaslání na Slovensko.

Rozpis součástek které jednotlivé sady obsahují najdete v tomto PDF.

Rozpis součástek obsažených v sadách
Titul : Rozpis součástek obsažených v sadách
Název souboru : rozpis-soucastek_sady1.pdf (25 kB)
Datum : 4.11.2012
Zde máte v souboru PDF osazovací plánky k sadám.
Osazovací plán Dekodéru Funkce
Titul : Osazovací plán Dekodéru Funkce
Název souboru : osazeni_dekoder_funkce1.pdf (95 kB)
Datum : 4.11.2012
Osazovací plán Dekodéru Funkce 2 Side
Titul : Osazovací plán Dekodéru Funkce 2 Side
Název souboru : osazeni_dekoder_2side1.pdf (139 kB)
Datum : 4.11.2012
Osazovací plán Dekodéru Funkce Mini
Titul : Osazovací plán Dekodéru Funkce Mini
Název souboru : osazeni_dekoder_mini1.pdf (139 kB)
Datum : 4.11.2012

——————————————————————————————————————————————————-

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________