Další verze SW pro dekodér funkcí

Při procházení stránek o DCC jsem si všiml, že většina dekodérů používajících MCU PIC 12f629, využívá téměř identické zapojení vývodů. Ono je to dáno především tím, že jsou specifické funkce MCU vždy na konkrétním pinu a není možné je přesouvat, jako u některých výkonějších řad. Na stránkách Paco’se jsem našel jeho variantu dekodéru, která určitě stojí za povšimnutí. Narozdíl od verzí z Digital Bahn je dekodér programován přes CV.

To přináší dekodéru podobné funkce jako dekodéry od firemních výrobců (Lenz, Zimo … ). Ale zároveň je to vykoupeno nutností se orientovat v programování CV. Programování se provádí na programovací koleji, jen uložené hodnoty nejdou vyčíst, což je dáno opravdu jednoduchým a levným návrhem dekodérů. Ale i přesto jde o ověřené a spolehlivé zapojení.

Jednoduché porovnání verzí od Paco’s   a   Digital-Bahn

Paco’s

 • programování pomocí CV
 • nutnost vyznat se v programování pomocí CV
 • možnost na jeden výstup nastavit více funkčních tlačítek F.
 • možnost kombinovat výstupy na jeden nebo více funkčních tlačítek
 • hodnoty CV nelze číst
 • změnou CV lze aktivovat efekt neonu (zářivková světla vozu)
 • funkce FR a FL lze aktivovat samostatně
 • 4x fukční výstup
 • podpora analogu změnou CV
 • lze bez úprav použít na HW od Digital-Bahn

Digital-Bahn 

 • programování pouhým učícím módem (velice jednoduché)
 • jeden výstup může mít přiřazeno pouze jedno funkční tlačítko
 • nelze hodnoty CV číst ani zapisovat
 • efekty a funkce lze měnit přehráním programu pomocí externího programátoru
 • velké množství programů s efekty
 • funkce FR a FL lze aktivovat pouze společně
 • 4x funkční výstup
 • změnou programu lze některé efekty využít i v analogu
 • lze bez úprav použít na HW od Paco’s

Programování dekodéru se provádí na programovací koleji v režimu CV. Postup při použití MultiMaus je standartní, až na to, že po odeslání čísla CV se na chvilku rychle rozblikají připojené LED (žárovky ….) jako potvrzení přijetí a MultiMaus zahlásí chybu, kterou potvrdíte tlačítkem “OK”. Nyní zadáte požadovanou hodnotu CV a po odeslání LED krátce bliknou, opět jako potvrzení a MultiMaus zahlásí chybu, kterou potvrdíte tlačítkem “OK”. Tyto chybová hlášení jsou scela vpořádku, je to dáno tím, že tyto dekodéry nedokáží systému odpovídat.

Přehled všech CV

Z horní tabulky je patrné, která CV co nastavuje. Na některé nejdůkežitější se v rychlosti podíváme, a vysvětlíme si co přesně znamenají.

 

CV1:      Jde o ktátkou adresu dekoderu, tedy to nejpodstatnější.
CV13:   Nastavuje, které výstupy mají být sepnuty při analogovém provozu, viz. následující tabulka.

 

Možnosti voleb adresy CV13

 CV14:  Nastavuje, jak mají být aktivovány funkce FL a FR při analogovém provozu, viz. tabulka.

Možnosti voleb adresy CV14

 CV17:   Dlouhá adresa dekodéru, horní část adresy.
 CV18:   Dlouhá adresa dekodéru, dolní část adresy.
 CV29:  Configurační nastavení dekodéru, volba směru jízdy (ovlivňuje FL a FR), typ ovládání (podle rychlostních stupňů 14 nebo 28/128), pouze digitální nebo digitální i nanalogový systém, krátká nebo dlouhá adresa dekodéru, viz první tabulka celkového přehledu CV, se správným výsledkem vám pak pomůže následující tabulka.

Pomocná tabulka pro výpočet

 CV33-CV42:   Nastavení reakcí výstupů na jednotlivé příkazy FL, FR, F1-F8, zde není co popisovat vše jasně vysvětluje následující tabulka a pro výpočet hodnoty můžete použít opět tu předchozí tabulku.

Možnosti voleb CV33-CV42

 CV50:   Volba nastavení, zda bude výstup jako 4 nezávislé výstup nebo zda půjde o efekt Neon (zářivková tělesa). Ješte je zde možnost volby zda výstupy jsou sepnuty trvale, nebo rychle pulzují (to se hodí pouze v případě LED nebo žárovek, protože se tak dá snížit odběr, výstup velice rychle kmitá a lidské oko to nevidí). Mod Multiplexed – pulzování nepoužívejte v případě motorů, rele a podobných zátěží. Viz. první tabulka s úplným přehledem CV. 

Poslední verzi programu můžete najít na stránkách Paco’se v sekci “Download”. Zde přiložená verze je stažená v době uveřejnění článku.

—————————————————————————————-

F dekoder Pacos - PIC12f629
Titul : F dekoder Pacos - PIC12f629
Název souboru : dcc_isr.hex (6 kB)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________