Mini dekodér SERVA pro DCC, Motorola i analog

Dnešní článek bude o servo dekodéru, který jsem našel na stránkách Digital Bahn. Zamýšlel jsem dekodér vsadit do služebního/poštovního vozu a nechat jím ovládat nákladní dveře. Sice dekodér není možné nastavovat pomocí CV, jako některé další návrhy, ale pomocí PC a programátoru PIC je možné nastavit křivku chodu serva. Tím se dá vytvořit například efekt dvojího bouchnutí dveří před zavřením nebo u mechanických závor zhoupnutí závory. Možností je opravdu hodně.

                                 Zde popsané verze DPS jsou nově dostupné v sekci “MM Bazárku“,
                                                     nově také možnost naprogramování MCU.

Jedná se o první dekodér ke kterému jsem nechal plošný spoj vyrábět, protože jsem chtěl oboustranou desku s potiskem a především nepájivou maskou. Zde už by jednostranný návrh velice zvětšil rozměr. Zatím se jedná o prototyp a protože je potřeba vyrábět množství, které sám nespotřebuji budou desky i k prodeji. Časem je tedy najdete v sekci MM Bazárku. Oproti původnímu návrhu z Digital Bahn jsem provedl jen pár především kosmetických úprav a rovnou desku vykratil o původní vstupní konektor, který se mi zdál zbytečný. Deska obsahuje vývody na pinové lišty jak pro programování tak pro připojeni serva, dobře je to vidět na horní části obrázku, kde dvouřadá je právě ta programovací a jednořadá lišta pak pro servo.  Programovací lišta je vyvedena takto: DATA, CLK, VPP, GND, VCC a bez pinu. Lišta pro servo je vyvedena v tomto pořadí zhora: GND, 5V, PULZ, tuto lištu v případě potřeby můžete koupit úhlovou a nebude vám tolik trčet  bokem. Osobně jsem si vyrobil jeden dekodér plně osazený včetně programovací lišty, kterým si otestuji nastavení a to si pak pomocí programátoru nahraji do ještě neosazeného MCU. Pak není třeba na dekodér ani osazovat programovací lištu a dostanete nádherně tenký dekodér.
V pravé části desky jsou vydět nezapojené piny označene X5, ty je možné použít jako ovládací vstupy, pro ruční ovládání, nebo je lze použít jako dorazové spínače, které vyvolají další funkci. Pomocí těchto vstupů je tak možné dekodér využít i v analogovém kolejišti. Ale protože ve většině případů nebudou upotřebeny, jsou chytře vyvedeny samostaně a desku lze na bílé čáře uříznout a zmenšit velikost dekodéru. Kdo si jen chce nechat fóra na někdy, nemusí desku řezat, stačí když jen neosadí součástky za čarou.
Dále na spodní straně dekodéru najdete plošky označené X4 se znaménkem – a +, které slouží pro připojení kondenzátoru pro zálohování napětí. Podporuje i takzvané “goldcap”, což jsou specialní kondenzátory s obrovskou kapacitou a přesto malého rozměru.  A poslední dvě plošky na levé straně úplne nahoře a dole pak slouží k připojení DCC.
Pro dekodér existují 4 verze programů a to v použití jako “F-Dekodér” nebo “Dekodér příslušnstí” a  pak rozděleno podle systému na DCC nebo Motorola.

Dekodér opět podporuje učící se mód. Jeho aktivace se provádí krátkým propojením pinů GND a VPP.

  • LED krátce jednou blikne a následuje delší pauza
  • stlačíte povel na který má reagovat první akce dekodéru
  • LED 2x krátce blikne a následuje delší pauza
  • stlačíte povel na který má reagovat druhá akce dekodéru
  • takto pokračujete až do čtvrté poslední akce

Nyní začne ta zajímavější část, kterou je nastavování akcí a především reakce serva na ně. Dekodér podporuje 4 nezávislé grafy pohybu serva, které se mohou skládat až ze 100kroků a času mezi kroky od 20ms do 4000ms což je pak až celková délka provedení příkazu až 396s. Možná se vám to zdá přehnané, ale v kombinaci se vstupním ovládacím kontaktem tak můžete třeba spožděně reagovat na nějakou událost a tak automatizovat ovládání.

Veškerá tato nastavení se provádí s pomocí programu “Hex Manipu“. Pomocí tohoto programu se nastavují i funkce ostatních dekodérů ze stránek Digital Bahn. Upozorňuji, že je vždy potřeba pracovat s aktuální verzí tohoto programu.

Nyní si program stáhněte a spusťte, aby bylo jasné, jaké položky zde budou popisovány a dávalo vám to vůbec nějaký smysl. A také doporučuji u popisovaných voleb ( padátek ), si je rozkliknout a zjistit si, co se vlastně dá vše nastavit.

Po spuštění je třeba pomocí tlačítka “HEX laden” nahrát soubor programu určeného pro požadovaný dekodér. Tím se zobrazí příslušné volby.

Číslo 1 – zde nastavíte adresy a číslo příkazu (v ukázce se jedná o funkční dekodér). Můžete vybrat i dvě odlišné adresy pokud bude třeba.
Číslo 2 – tady provedete nastavení samotné reakce na určitý povel. “Start” provede spuštění příslušné křivky. “Start Loop” je spuštění a opakovaní akce až do vyvolání akce “Beenden”, kdy servo ukončí pohyb serva až po dojetí na konec křivky a nebo akce “Abbruch”, která provede zastavení serva okamžitě. Položky “Kurve 1 až 4″ jsou jednotlivé křivky chodu. Při tomto nastavování je třeba se trochu zamyslet, co přesně bude nasledovat, když přejdu z jednoho příkazu na druhý, aby vám servo nelítalo z jedné strany na druhou jako šílené. A také, že když použijete reakci “Start Loop” je třeba mít možnost ji ukončit reakcí “Beenden” nebo Abbruch”. Přesně tak, jak je patrné z obrazku. Funkce F2 spustí reakci “Start Loop” a vypnutí funkce F2 provede reakci “Beenden”, která zajistí konec opakování po dojetí na konec křivky.
Číslo 3 – obsahuje položky, které ovlivňují chod serva. Jak má být servo napájeno, jak ma reagovat na připojení napájení a podobně, protože serva od ruzných výrobců můžou různě reagovat. Také zde jsou možnosti nastavení délek ovládacích pulzů, zde doporučuji neměnit, pokud nevíte co přesně děláte. Ja tak při pousech strhnul servo, ale upravoval jsem nastavení opravdu hodně.

Zde je možnost přiřadit konkrétní akci (simuluje odeslání příkazu z centrály) pro dva vstupy, které jsou na dekodéru vyvedeny. Psal jsem o nich v popisu dekodéru. Označení na plošném spoji je X5. Opět se zkuste podívat, co vše je možné padátky vybrat, pak vám fungování bude hned jasné.

Strana 1 z 212

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________