Semafór UNI 5LED

    Na stránce Paco´s jsem našel velice zajímavé provedení semafóru, které se dá naprogramovat podle potřeby. Po pomoci Pacose jsem se rozhodl přímo vymáčknout ze zapojení ještě více a došlo k předělání ze 4 světel na 5, které se používají u ČD. Asi nejzajímavější na zapojení je možnost uplné možnosti naprogramovat výstupy scela dle vaší potřeby. Můžete simulovat 5 , 4 , 3 , 3 a 2 , 2 a 2 světla, ale také třeba simulovat přejezdová světla. To vše při použití 1 cv adresy (tedy 8 příkazů). Také jsem chtěl zapojení upravit tak, aby se ušetřilo i na nákladech na zapojení. Jak se to povedlo můžete posoudit.

Nové verze plošných spojů jsou popsány v článku “Profesionální DPS k dekodérům
Zde popsané verze DPS jsou nově dostupné v sekci “MM Bazárku” ,
 nově také možnost naprogramování MCU.

        Základem je mikrokontrolér PIC 12F629 v SMD provedení. Ten je umístěn na desce jen spolu s rezistory pro omezení proudu LED diody, filtračním kondenzátorem a konektorem pro připojení. Oproti původnímu zapojení je počítáno pouze s LED a mohl se tak vynechat obvod s tranzistory. Proud z výstupu procesoru může být maximálně 25mA a maximální proud na všech výstupech 125mA !toto je důležité dodržet, jinak poškodíte mikrokontrolér!

Napájecí a indikační deska ve srovnání s víčkem od PET lahve.

Vyhodnocovací část a stejně tak LED jou napájeny napětím 5V. Společný je kladný plusový pól. Další úpravou je vynechání tlačítka a přehození vstupu DCC signálu na tento port. Tím se uvolnil jeden výstup, který se použil pro páté světlo. Z důvodu zkrácení programu, tak aby se do mikrokontoleru vešel došlo k redukci možnosti nastavit svit jednolivých výstupů na možnost regulovat všechny najednou (regulovat svit lze volbou odporu). Ale přibyla možnost si zvolit, zda se má stav výstupů ukládat či ne. Tím se dá zajistit startovací stav semafóru při zapnutí napájení podle vašich potřeb a není problém stav změnit. Poslední zásadní problém bylo vyřešení změny fungování vnitřního přerušení a zachovat vyhodnocení na co nejméně operací. Z tohoto důvodu je potřeba se ujistit, že váš programátor správně pracuje s hodnotou OSSCAL. Tato hodnota je zanesena při výrobě a kalibruje takt mikrokontroléru. Proto doporučuji před programováním, provést jako prvnívěc načtení obsahu a hodnotu poznačit pro případnou obnovu. Jde o poslední vyčtenou hodnotu z programové paměti. Začíná hodnotou 34 a následná hodnota je kalibrační číslo. Programování doporučuji provádět pomocí kleští pro SMD součástky. U nás jsem tyto kleště našel v nabídce f. FARNELL. Postup na výrobu plošného spoje najdete na stránkách .: DCC Koleje :.
Pokud nemá někdo potřebné vybavení na nahrání programu, může mi napsat na mail a nějak se snad už domluvíme –  borgm(zavináč)seznam.cz    
Jako nouzové řešení lze připájet PIC na neosazenou desku a přichytit přivody z programátoru na plošky pro konektor a volné plošky u výstupů na LED.

Vyhodnocovací deska.

     Napájecí obvody jsou na samostatné desce a umožňují napájení několika vyhodnocovacích desek (semafórů). Maximální počet připojených desek odhaduji na 16. Především je to dáno maximálním odběrem všech v součtu na proud 0,5A. Regulátor zvládá zatížení až 1A, ale chlazení není na takovou zátěž připraveno. Deska je osazena 8 konektory pro výstupy a připojení více vyhodnocovacích desek lze řešit paralelním připojením mezi sebou (stačí přivodní konektor nahradit douřadou pinovou lištou). Dá se předpokládat, že to bude lepší řešení než všechny vodiče tahat až k napájecí desce. Můžete použít jak jednoduché lámací lišty tak 3pinového konektoru se zámkem proti otočení, na obrázku je vidět obojí.
    A Jak to tedy funguje? Je to jednoduché, pracuje to na systému dekodérů příslušenství CV 513 je primární adresa dekodéru, tím máte možnost poslat 8 příkazů na dekodér. Vysvětlím – každý dekodér má 4 adresy pro ovládání (třeba výhybek) o dvou stavech, to je tedy až 8 příkazů. Zde je software dekodéru upraven tak, že jakýkoliv příkaz může ovládat jakýkoli výstup nebo i více výstupů. Každý příkaz se nastavuje pomoci 4 hodnot CV. Pro nastavení všech výstupů je tedy použito od CV547 do CV578. Základní nastavení je vidět v tabulce. Pokud je v zobrazení semafóru nespravné, tak mě prosím nekamenujte, našel jsem to na netu a sám netuším jaké stavy co přesně znamenají.Také vím že 5 světelné návěstidlo dokáže zobrazit více stavů,ale program zvládne jen 8, je jen na vás kterým dáte přednost.

 
STŮJ
VOLNO
VÝSTRAHA
OČEKÁVEJ 40km/hod
40km/hod a VOLNO
PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST
ZAJIŠTĚNÝ POSUN
NEZAJIŠTĚNÝ POSUN
CV CV Rozsah Přednastaveno Popis
513 1 1..63 1  Adresa dekodéru
515 3 1..15 15  Maximální svit výstupů
518 6 0..1 1  Ukládání stavu výstupu ( 0 – bez ukládání )
521 9 0..7 0  Adresa dekodéru, horní byte
545 33 1..255 20  Doba zhasínání/rozsvěcení
546 34 1.255 9  Doba blikání ( krok po 64ms )
547 35 0..55 55  Výběr výstupů Povel 1
( 1+ )
548 36 0..55 4  Výběr aktivních výstupů
549 37 0..55 0  Výběr blikajících výstupů
550 38 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
551 39 0..55 55  Výběr výstupů Povel 2
( 1- )
552 40 0..55 2  Výběr aktivních výstupů
553 41 0..55 0  Výběr blikajících výstupů
554 42 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
555 43 0..55 55  Výběr výstupů Povel 3
( 2+ )
556 44 0..55 1  Výběr aktivních výstupů
557 45 0..55 0  Výběr blikajících výstupů
558 46 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
559 47 0..55 55  Výběr výstupů Povel 4
( 2- )
560 48 0..55 1  Výběr aktivních výstupů
561 49 0..55 1  Výběr blikajících výstupů
562 50 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
563 51 0..55 55  Výběr výstupů Povel 5
( 3+ )
564 52 0..55 34  Výběr aktivních výstupů
565 53 0..55 0  Výběr blikajících výstupů
566 54 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
567 55 0..55 55  Výběr výstupů Povel 6
( 3- )
568 56 0..55 20  Výběr aktivních výstupů
569 57 0..55 16  Výběr blikajících výstupů
570 58 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
571 59 0..55 55  Výběr výstupů Povel 7
( 4+ )
572 60 0..55 20  Výběr aktivních výstupů
573 61 0..55 0  Výběr blikajících výstupů
574 62 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
575 63 0..55 55  Výběr výstupů Povel 8
( 4- )
576 64 0..55 16  Výběr aktivních výstupů
577 65 0..55 0  Výběr blikajících výstupů
578 66 0..55 0  Výběr blikajících výstupů v protifázi
CV
547..578
Výstupy
2B 2A 3A 1B 1A
Hodnota 32 16 4 2 1
Příklad 0 16 0 2 0
16 + 2 = 18

 

Tabulek nám přibyla celá hromada a já se teď pokusím o jejich vysvětlení. Ale věřte, kdo pochopí, zjistí jak jednoduché a především kolik variant se dá vymyslet a použít. Druhá tabulka nám popisuje všechny měnitelné CV, rozsah a význam. Prvních pár CV je scela jasné. Začneme tedy až od CV547. Každý povel ma své 4 CV adresy, které určí co povel provede. Třetí tabulka vám pomůže s určením hodnot pro CV. vysvětlení příkladu v tabulce: chcete aktivovat výstupy 2A a 1B (sečteme hodnoty podle tabulky, tedy 16 +2 výsledek 18. Ted si zkusíme na prvním povelu popsat, co přesně které CV znamená a jak tedy rozsvítíme červené světlo:

 • CV547 – toto CV určuje, pro jake výstupy je povel určen. V našem základním případě je použito všech 5 výstupů a jak jsme přišli zrovna na číslo 55? No je to součet hodnot všech vstupů z tabulky 3. (pokud budeme chtít dekodér použít pouze pro 4 světelné návěstidlo a použijeme výstupy 1A,1B,3A,2B bude hodnota 23)
 • CV548 – zde určujeme jaké světlo nebo světla chceme aby nám svítila nebo blikala. Opět součtem hodnot z tabulky 3. Hodnota 4 určuje, že aktivní bude výstup 3A, tedy v našem příkladu červené světlo.
 • CV549 – tady určíme které z vybraných světel v předchozím CV bude blikat. V našem příkladu tedy 0, žádné.
 • CV550 – poslední CV určuje zda nějaké světlo vybrane v CV548 bude blikat v protifázi oproti světlu vybranému v CV549.(požití je v případě, že budeme chtít třeba simulovat přejezdová červená světla). Pro náš případ ale bude hodnota 

Příklad - 2 x dvousvětelná návěst.

Zkusíme příklad číslo dvě. Zde bude dekodér ovládat dvě nezávislé návěstidla o dvou světlech.

Semafór 1   Semafór 2
CV Hodnota   CV Hodnota
547 3   555 48
548 2   556 32
551 3   559 48
552 1   560 16
* ostatni CV pro nastavení výstupů budou mít hodnotu 0
 • CV547, 551 – hodnota 3, to protože první semafóm má dvě světla připojená na výstup 1A,1B
 • CV555, 559 – hodnota 48, to znamená, že jsou pro druhý semafór použité výstupy 2A,2B
 • CV548,552,556 a 560 – zde hodnoty určují které výstupy budou aktivní na který povel

     Poslední příklad nám ukáže jak třeba nastavit CV pro simulaci přejezdu bez závor se světelnou signalizací. Bílé světlo bude připojeno na výstup 1A, první červené na 1B a druhé červené na 3A.

 Povel 1 (1+) Povel 2 (1-) Povel 3 (2+)
CV Hodnota CV Hodnota CV Hodnota
547 7 551 7 555 7
548 1 552 6 556 0
549 1 553 6 557 0
550 0 554 4 558 0
 • Povel 1 – CV547 jsou ovládány výstupy 1A,1B,3A. CV548 aktivní bude výstup 1A. CV549 bude blikat výstup 1A.
 • Povel 2 – CV551 jsou ovládány výstupy 1A,1B,3A. CV552 aktivní budou výstupy 1B,3A. CV553 budou blikat výstupy 1B, 3A.
  CV554 výstup 3A bude v protifázi.
 • Povel 3 – CV555 jsou ovládány výstupy 1A,1B,3A. CV556,557,558 žádný výstup není aktivní

——————————————————————————–

  Změna hodnot CV:
      Připojte dekodér na programovací kolej. Na multimaus nastavte programonání v režimu CV. Navolte programování a budete vyzváni k zadání adresy CV kterou chcete měnit (např. 513), dojde k rozblikání diod na dekodéru a multimous vypíše error 2 (to je vpořádku, dekodér nemá zpětnou vazbu), stiskněte OK, chyba se vymaže a budete vyzváni k zadání hodnoty měněné adresy CV. Zadejte např. 2 a potvrďtě zadání pomocí OK. Pokud je vše jak má být, dekodér zabliká dvakrát dvojitě. Ovladač opět vypíše error 2, ale hodnota je přesto zapsána. Pokud by se zápis nezdařil, diody několikrát zablikají a hodnota zůstane v dekodéru nezměněna.

    Jednou z možností jak si usnadnit programování je připravit si předefinovaný soubor hex. K tomuto účelu můžete použít program k programátorům asix , je v češtině a pro úpravy není třeba mít programátor – ASIX UP .

První hodnotou (bílé číslo s modrým pozadím) je CV 513 tedy adresa dekodéru. Nás nejvíce zajímá změna CV547 až CV578. To jsou ty červeně orámované hodnoty, pro každý povel 4hodnoty, tedy CV. Fialově orámované hodnoty jsou výchozí nastavení výstupů , které vychází z nastaveni povelů. Prvních pět hodnot je jak jsou výstupy sdružené a dalších pět jaká LED má svítit při zapnutí (zde je jen hodnota 0 nebo 1).

   Pro příklad číslo dvě popsaný dříve by to vypadalo takto:

Příklad 2

POZOR – je třeba si uvědomit že v programu už zadáváte hodnoty v hex (0-FF) a pomocí multimouse v dec (0-255). Je třeba tedy hodnoty převést. Např. 20hex = 32dec, 32hex = 48dec, 10hex = 16dec.

(dec)

(hex)

——————————————————————————–

DPS ve formátu PDF
Titul : DPS ve formátu PDF
Název souboru : semafor_uni_5.rar (393 kB)
Program pro mikrokontrolér 12f629
Titul : Program pro mikrokontrolér 12f629
Název souboru : UniSemaf_10_negativ_5led.hex (6 kB)
Provedení v DIL od Michala Kubišty
Titul : Provedení v DIL od Michala Kubišty
Název souboru : zprava_283.zip (1 MB)

 

Napájecí deska
  ks označení GME kód
IC1 1 7805-STM 330-149
D1 1 1N4148 220-003
D2 1 B380C1000DIL 227-011
OK1 1 6N137 523-009
C1 1 E470M/25V 123-157
C2 1 E47M/16V 123-092
C3,C4 2 CK 100N/63V 120-060
R1,R2 2 RRU 2K2 119-062
KK1 1 DO1A 620-021
X1,X2 2 ARK306 2P 821-134
JP1-JP8 8 PSH02-03PG 800-164
I/O deska
IO1 1 PIC12F629-I/SN 967-115
Rx 5 R1206 … 900-xxx
C1 1 CK1206 100N/50V Z5U 905-114
X1 1 PSH02-03PG 800-164
Kabel
X1,X2 2 PFH02-03P 800-085
piny 6 PFF02-01FG 800-162
    tenký 3 žilový kablík  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________