Power modul DCC

Jedná se o externí napájecí modul k “dekokéru LED” a “semafór 2,3″. Modul je vhodný především tam, kde nechcete zatěžovat centrálu napájením přídavných dekodérů. Modul je navržen pro napájení několika dekodérů, osobně jsem připojil 6, ale předpokládám že lze provozovat až 15 nebo do celkové zátěže 3,8A.

Osazená deska a výstupy.

Zapojení je opět opravdu jednoduché a není problém tak vytvořit jednostraný plošný spoj v domacích podmínkách. Deska obsahuje jen pár součástek. Celkové zatížení obvodu je 3,8A. Napájecí výstup je rozdělen do tří větví, se zátěží každé až do 1,8A. Střídavé (případně i stejnosměrné) napětí přivedete na  svorky označené “AC”. Signál od centrály nebo kdeliv z kolejí připojíte na svorky “IN DCC”. Výstupní kladné napětí je na svorce “+ OUT” , jeho velikost napětí záleží na použitém vstupupním napájení. (např. při 9V AC je na výstupu přibližně 12V DC, a při vstupním napětí 12V AC je na výstupu přibližně 16,5V).  Zem je na svorce označené “- OUT”. Upravený signál DCC je pak na svorce “DCC OUT”.

 

Svorkovnice dekodéru s popisem svorek.

Úprava dekodéru.Svorkovnice dekodéru s popisem svorek.

Úprava dekodéru je také jednoduchá, pouze se nahradí usměrňovací můstek 2x propojkou , tak jak je vidět na obrázku. A drátová propojka se napájí přímo k pinu 3 na vstupním konektoru.  Je tam připravena ploška. Také není potřeba na dekodéru osazovat odpor R11 a kondenzátor Cx.


DPS ve formátu PDF
Titul : DPS ve formátu PDF
Název souboru : power_modul.rar (153 kB)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________