Semafór 2,3

Tentokrát jsem se zaměřil na úpravu plošného spoje k návodu na stavbu semafóru ze stránek Paco´s. Dekodér může ovládat 4 dvousvětelná návěstidla nebo 2 třísvětelná a 2 relé. Velice zdařilé je pomalé zhasnutí a rozsvícení světel, které je opravdu realistické.

Osazené DPS

Základem je mikrokontrolér PIC 16F628A v SMD provedení jako ostatní součástky. Rozložení konektorů jsem ponechal stejné jako u dekodéru LED, aby bylo možné použít i desku pro připojení vodičů. Deskal jak už bylo zmíněno vychazí z předchozího návodu na DEKODÉR LED, jen její šířka je přibližně o 3mm širší. Pro větší rozměry mikrokontroléru bohužel nejsou na plošném spoji obsaženy odpory pro omezení proudu LED diod. Naštěstí se dnes prodávané návěstidla s LED už z výroby vybavují předřadným odporem a starší provedení se žárovkou jej nepotřebují. Zde se tedy použije spodní konektorové desky z předchozího vávodu bez změny. Pro případ potřeby jsem ale vytvořil i spodní desku, kde je možné předřadné odpory osadit. Samozřejmě zůstala možnost připojit desku i k sytému dekoderů příslušenství ze stránek  .: DCC Koleje :. , jako slave modul. Také zůstává možnost desku nějakým jednoduchým způsobem mít možnost vyjmout a odnést k počítači na úpravu programu. Z tohoto důvodu je uspůsobeno rozložení součástek. Plošný spoj je tedy upraven tak, aby se dalo použít programovacích kleští a je možné součástku bez problémů programovat na plošném spoji. U nás jsem tyto kleště našel v nabídce f. FARNELL. Zůstala propojka která slouží pro volbu zda bude dekodér připojen rovnou na kolejnice a nebo jako slave modul k systemu dekodérů ze stránek “DCC Koleje”. Jedná se o ten dratek, který je na fotografii zřetelný a je připojen tak, aby šlo dekoderu použít jako samostatný modul připojený přímo na kolejnice. Druhá ploška pro možnost připojení jako slave modul je mezi pojistkou a třípinovou lištou.     

Porovnání velikosti

Zátížení dekodéru je možné až na 1A v součtu výstupů a výstup samotný je možné zatížit proudem 0.5A nebo 1A a to z důvodu, že některé výstupy z obvodu ULN2003 jsou zdvojeny. Na spodní straně první fotografie vidíte řešení jednoduchého připojení kabelů a současné možnosti jednoduchého odstranění elektroniky. Plošný spoj obsahuje pouze svorkovnice pro připojení kabelů a jednořadový pinový konektor, přes který je deska spojena s elektronikou a případně rezistory, záleží pro kterou desku se rozhodnete. Zapojení svorkovnic je následující: na červené 1 je kladný pól, následně opět kladný pól a následují výstupy v nezvykle opačném pořadí: 4B, 4A, GND, 3B, 3A, 2B, 2A, GND, 1B, 1A.
Na modré 1 a 2 přívod od kolejí nebo napájecí napětí v případě slave modulu a ve stejném připadě je 3 pro přivod DCC od master modulu. Postup na výrobu plošného spoje najdete na stránkách .: DCC Koleje :. Osazovací plánek má znázorněnu propojku plnou čarou pro připojení modulu ke kolejím a přerušovanou čárou pro propojení na úpravu pro slave modul.
Pokud nemá někdo potřebné vybavení na nahrání programu, může mi napsat na mail a nějak se snad už domluvíme           borgm(zavináč)seznam.cz

  Připojení je jako u většiny dekodérů, společný plus a výstupy spínané proti zemi. Třísvětelné návěstidlo ještě společně při rozsvícení zeleného světla sepne výstup označený RELE. Může tak vyblokovat například obvod ABC nebo úsek pro zastavení. Ovládání je pro dvousvětelná návěstidla jasné, číslo povelu se rovná číslu návěstidla. Pro třísvětelná návěstidla je ovládání v následující tabulce.
 

zobrazení povel ovladače
 pro první návěstidlo “1+ “,
 pro druhé “3+”  
 pro první návěstidlo “1-“,
 pro druhé “3-“
 pro první návěstidlo “2+”,
 pro druhé “4+”
 pro první návěstidelo “2-“,
 pro druhé “4-“

Výchozí nstavení hodnot je celkem obviklé kde hodnota CV 513 (adresa dekodéru) je nastavena na hodnotu 1, budou se tedy ovládat výstupy 1 až 4. Prvotní nastavení je pro 4 x dvousvětelná návěstidla a ukládání posledního stavu dekodéru.

Přehled důležitých adres a jejich možnosti.

CV rozsah výchozí význam
 513 1 1 .. 63 1 Adresa dekodéru (nízký byt)
 515 3 1 .. 15 15 Maximální svit na výstupu č.1
 516 4 1 .. 15 15 Maximální svit na výstupu č.2
 517 5 1 .. 15 15 Maximalní svit na výstupu č.3
 518 6 1 .. 15 15 Maximální svit na výstupu č.4
 521 9 0 .. 7 0 Adresa dekodéru (vysoký byt)
 545 33 1 .. 255 40 Rychlost efektu přechodu světel
 546 34   8 Konfigurační byt (mód a paměť výstupů)
  bit 0  0 “0” – 4×2 světla (xxxxxxx0), “1” – 2×3 světla (xxxxxxx1)
 bit 3  1 “0” – neukládá (xxxx0xxx), “1” – ukládá stavy (xxxx1xxx)

Co se týká adresy dekodéru jde o bežné použití v systemech Lenz, hodnota CV 513 nastavena na “1” znamená že budete používat povelů č.1 až č.4. Pokud zmeníte hodnotu na “2” ovládáte povely č.5 až č.8 a při hodnotě “3” povely č.9 až č.12 atd. Pomocí CV 515 až CV 518 můžete doladit svit světel a nebude tak třeba měnit připájené odpory. CV 545 nastavuje rychlost efektu přepínání světel.
 Raději se pokusím vysvětlit bitové nastavování adresy CV546 – je třeba si uvědomit že bity se řadí v pořadí 7……..0. Bit 7 je tedy na začátku zápisu a bit 0 nakonci. Pro příklad budu tedy chtít 3 světelné návěstidlo a ukládat stavy výstupů – 00001001. Nyní je třeba převod z dvojkového zápisu do desítkového, protože v tomto formátu zapisujete pomocí multimouse.

Změna hodnot CV:
 Připojte dekodér na programovací kolej. Na multimaus nastavte programonání v režimu CV. Navolte programovíní a budete vyzváni k zadání adresy CV kterou chcete měnit (např. 513), dojde k rozblikání diod na dekodéru a multimous vypíše error 2 (to je vpořádku, dekodér nemá zpětnou vazbu), stiskněte OK, chyba se vymaže a budete vyzváni k zadání hodnoty měněné adresy CV. Zadejte např. 2, ale jestě nepotvrzujte tlačítkem OK, nyní stiskněte a držte tlačítko na dekodéru a teprve za držení tlačítka potvrďtě zadání pomocí OK. Pokud je vše jak ma být, dekodér zabliká dvakrát dvojitě. Ovladač opět vypíše error 2, ale hodnota je přesto zapsána. Pokud by se zápis nezdařil  (napřiklad nepodržíte tlačítko) diody několikrát zablikají a hodnota zůstane v dekodéru nezměněna.
  Tlačítko na dekodéru je pro usnadnění programování už připojených dekodérů, kde můžete několik propojených připojit najednou k programovací koleji a tlačítkem tak potvrdit změnu jen u toho u kterého potřebujete.

———————————————————————————–

DPS ve formátu PDF
Titul : DPS ve formátu PDF
Název souboru : semafor_light.rar (169 kB)
Program pro mikrokontrolér 16f628a
Titul : Program pro mikrokontrolér 16f628a
Název souboru : dc4semaf_F628_pulsador.hex (6 kB)

  ks označení GME kód
IC4 1 PIC 16F628A-I/SO 967-105
IC3 1 78L05 SMD 934-005
IC2,IC1 2 ULN 2003A SMD 930-005
Q1 1 Q 8MHZ SMD HC-49S 970-023
LED 1 LED SMD0805 960-110
G1 1 B250C1000SMD 924-009
D1 1 1N4148 SMD 917-001
F1 1 FSF01 SMD 971-019
C1,C3 2 CK1206 100N/50V 905-114
C2 1 CTS 2M2/25V B 907-118
C4,C5 2 CK0805 15P/50V NPO 906-078
Cx 1 CK0805 47P/50V 906-081
R11 1 R1206 22K 900-224
R12 1 R1206 10K 900-179
R13 1 R1206 470R 900-260
R1 – R10 10 podle potřeby 900-xxx
SW1 1 P-B1720A/SMD 630-124
X1,X3 1 S1G20 832-017
X1-1,X3-1 1 BL815G 832-052
X4 – X8 5 ARK306 3P 821-135

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________