Univerzální snímač (hlídač) hladiny

Autor: Web – Zde je jednoduché a univerzální schéma hlídače hladiny. Jednoduchou úpravou, lze změnit funkci zapojení a tím jej upravit dle vašich potřeb. Celé zapojení je přitom sestaveno pouce ze tří časovačů. Přitom by cena neměla přesáhnou při koupi všech součástek cenu 150,-Kč.

Snímač hlídá stoupnutí hladiny nad určenou mez (spojení vstupů Sonda, např. vodní hladinou). Po spojení se ozve pískavý tón.Ten zní po dobu asi 60 sec. Pokles hladiny pod úroveň sondy nijak přitom pískání nespouští. Tohoto zapojení lze velice dobře použít např. při napouštění nádrže a podobně..

Obvod může být napájen napětím v rozsahu 9-12V. Jako snímací sondu lze použít kousek na konci odizolované dvojlinky. Vstup “Sonda GND” je potřeba spojit se zemí nádrže, a to proto, že by jinak mohlo docházek ke spuštění sirény i při poklesu hladiny pod snímač.

Po zapnutí napájecího napětí nelze obvod po dobu asi 2 sec. používat a to z toho důvodu, aby se obvody ustálily do pracovního stavu. To zajišťuje odpor R7 a kond. C7. Spojíme-li sondy, na výstupu IC1A (pin 5) se objeví kladné napětí, které je invertováno tran. T1. Přes C3 je převeden inpuls a D3 převeden jen záporný na vstup IC1B (zapojený jako MKO). R9 a C9 určují dobu pískání. Z posledního časovače je sestaveno pískle.

Pokud chcete, aby se dalo vypnout pípání dříne než uplyne čas, zapojte tlačítko dle schématu (mezi R9 (spoj R9 aR8) a kladné napětí. Stiskem tlačítka lze pískot okamžitě přerušit.

Pokud naopak potřebujete, aby pískání vypnula obsluha vypnutím zařízení, tak odpojte odpor R9 od kladného napětí (strana více nahoře) a zapojte jej proti zemi. Pokud nechcete zařízení vypínat pro deaktivaci, lze připojit “stop” tlačítko mezi R9 (spoj R9 a R8) a kladné napětí. Jeho stiskem pískot perušíte.

Pokud potřebujete místo pípání spínat nebo vypínat nějaké zařízení provedete tuto úpravu. Prověďte předchozí úpravua, R11 odpojte od kladného napětí a připojte jej na zem (GND). Na místo reproduktoru SP1 připojte relé na 12V ss. Jeho kontakty pak mohou ovládat externí zařízení. Stisk tlačítka pak obnoví hlídání a přepne relé zpět.

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________