LUSMAT

Autor: Tomáš Halabala – Lustr řízený mikrokontrolérem řady PIC od firmy MICROCHIP. Pět žárovek různých barev s příkony 0 až 200W a možnost regulovat jejich svit nezávisle na sobě pomocí tlačítka, původními vypínači nebo počítačem. Téměř žádný zásah do původní elektroinstalace! S tímto zařízením připojeným k počítači lze dělat věci!

 

Funkce hardwarové jednotky “offline” bez počítače:

 • ovládání osvětlení původními vypínači (spínaný musí být nulák!!)
  • zapnout/vypnout vybrané žárovky současně skokem
  • rozsvítit/zhasnout vybrané žárovky současně plynule zvolenou rychlostí
  • regulace svitu vybraných žárovek současně zvolenou rychlostí
  • rozsvítit/zhasnout vybrané žárovky postupně plynule ve zvoleném pořadí, se zadanými časovými odstupy a zvolenou rychlostí
  • regulace svitu vybraných žárovek jednotlivě ve zvoleném pořadí, se zadanými časovými odstupy a zvolenou rychlostí
 • ovládání osvětlení tlačítkem (kontaktem relé)
  • rozsvítit/zhasnout vybrané žárovky současně plynule zvolenou rychlostí   
  • regulace svitu vybraných žárovek současně zvolenou rychlostí
  • rozsvítit/zhasnout vybrané žárovky postupně plynule ve zvoleném pořadí, se zadanými časovými odstupy a zvolenou rychlostí
  • regulace svitu vybraných žárovek jednotlivě ve zvoleném pořadí, se zadanými časovými odstupy a zvolenou rychlostí
  • zapnout/vypnout vybrané žárovky současně skokem (pouze při bistabilním provozu spínače)
 • indikace připojení k síti (svítí zelená LED)
 • indikace krajních stavů svitu žárovek – stavu bez regulace (svítí žlutá LED)
 • indikace výpadku proudu – po resetu (žlutá LED svítí přerušovaně 1,28s)
 • indikace přenosu dat z počítače (žlutá LED svítí v okamžiku přenosu)
 • tlačítko pro hardwarový reset

Možnosti řízení počítačem PC přes paralelní port (4 digitální linky) jsou takřka neomezené. Ovládací program LUSMAT 1.0 pro MS Windows 9x/2000/NT umožňuje:

 • kvazispojité ovládání svitu jednotlivých žárovek v 256 úrovních
 • kvazispojité ovládání svitu současně všech žárovek v 256 úrovních
 • povolení/zakázání jednotlivých nebo všech žárovek
 • nastavení pořadí žárovek pro rozsvěcení a zhášení
 • nastavení časových odstupů rozsvěcení a zhášení jednotlivých žárovek
 • nastavení reakce na tlačítko
 • nastavení rychlosti plynulého rozsvěcení, zhášení a regulace
 • nastavení průběhu regulace
 • řízení osvětlení programem, efektní osvětlení (až 2550 instrukcí na cyklus prováděné rychlostí 100i/s až 2i/min; možnost použití deseti různých instrukcí ze 32 možných; tvorba programu v jednoduchém editoru; různé přiřazení žárovek; nastavení délky cyklu; možnost krokování programu)
 • nastavení barvy žárovek pro následující funkce
 • rozsvítit na výslednou zvolenou barvu 1 z 16 777 216 barev (jsou-li obsazeny žírovky R,G,B a bílá)
 • řízení barvy osvětlení v závislosti na obrazu (celá obrazovka, výřez nebo přiřazení různých obrazových pixelů jednotlivým žárovkám)

Většina uvedených funkcí se dá ještě kombinovat a tak lze uspokojit i toho nejnáročnějšího uživatele.

Rozhraní programu

Strana 1 z 41234

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________