LUSMAT

Zbývá naprogramovat mikrokontrolér a oživit zařízení. Je-li konstrukce hotová, ještě před zasunutím mikrokontroléru do patice otestujte spínání triaků. Připojte napájecí napětí 230V na svorky L (fáze) a N (nulák) a zapněte vypínač. Rozsvítí se zelená LED. Pak spojujte pomocí rezistoru s odporem 1k postupně piny 7, 8, 9, 10 a 11 vždy s pinem č. 14 na patici mikrokontroléru a měla by se rozsvítit vždy příslušná žárovka. Pokud se tak neděje a máte-li vše zapojené podle schématu, bude nutné snižovat odpor příslušného rezistoru R6, R7, R8, R9 nebo R10 dokud nezačne triak spolehlivě spínat. Proud do řídící elektrody ale nesmí překročit mezní hodnotu! Dále můžete vyzkoušet funkci ovládacích spínačů. Spojte drátem pin č. 3 třeba s pinem č. 7. Pak musí reagovat žárovka Z1 na všechny spínače připojené na vstupy hradla EXCLUSIVE-OR. Je-li vše O.K., vypněte napájení a zasuňte mikrokontrolér. Znovu zapněte napájení. Žlutá LED začne inhned blikat. V případě jakýchkoliv potíží mě můžete kontaktovat. Program pro mikrokontrolér ve formátu HEX, počáteční data pro vnitřní EEPROM a nastavení konfiguračních pojistek zašlu na e-mail. Nemáte-li možnost si sami mikrokontrolér naprogramovat zaškrtněte pole „naprogramovaný mikrokontrolér” a já vám pošlu naprogramovaný a odzkoušený mikrokontrolér za cenu 200 Kč + poštovné na dobírku.

———————————————————————————————–

Soubory pro program F.Mravenec
Titul : Soubory pro program F.Mravenec
Název souboru : halabala_lusmat.rar (3 kB)
Všechny soubory návodu
Titul : Všechny soubory návodu
Název souboru : lusmat.rar (237 kB)

 

Seznam součástek
R1,R2,R3,R4,R5 68
R6,R7,R8,R9,R10 (120) popis funkce v článku
R11,R12,R13,R14,R15 2,2k
R16 4,7k
R17 2,7k
R18 8,2k
R19 1,5k
R20,R21,R22,R23,R24 1,1k
R25 10k
R26 470
TRIMR 47k
RD1 4x10k
RD2 8x10k
TR1 transformátor 8VA; prim.:230V; sek.: 12-14V
F1,F2,F3,F4,F5 rychlé tavné pojistky 100mA
C1 220uF/25V elektrolytický
C2 10uF/10V elektrolytický
C3,C4 100nF keramický
C5,C6 15pF keramický
C7,C8 1uF
XT krystal 12MHz (pro správnou funkci je velmi důležité dodržet kmitočet!!!)
D1,D2,D3,D4,D5 usměrňovací diody např.: 1N4007
DZ1,DZ2,DZ3,DZ4,DZ5 zenerovy diody min. 1W; napětí min. 6,3V
LD1 dioda LED (zelená)
LD2 nízkopříkonová dioda LED (žlutá)
T1,T2,T3,T4,T5 KC147 nebo jiný NPN tranzistor (BC337, BC546)
T6,T7,T8,T9,T10 BCY59 nebo jiný spínací NPN tranzistor min. 100mA (BC337)
T11 KSY62 nebo ekvivalent
TR1,TR2,TR3,TR4,TR5 KT207/600 nebo ekvivalent (BTA08-600 – netestováno!)
U1 PIC 16F84A-20/P (patice DIL18)
U2 UCY7486N (74LS86, 74LS136)
U3 monolitický stabilizátor 7805

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________