LUSMAT

    LUSMAT je pětikanálový triakový regulátor výkonu střídavého proudu, řízený mikrokontrolérem PIC16F84A. Obvod s tranzistorem T11, přivádí kladné impulsy na vstup RB0 každých 10ms, vždy když se napětí fáze blíží 0V. Šířka těchto impulsů lze nastavit TRIMRem. V čase za náběžnou hranou se provedou potřebné početní operace a startuje se čítání přesného hodinového kmitočtu daného krystalem. Příslušný triak sepne v požadovanou dobu od nulové hodnoty ve fázi elektrické sítě. Vzhledem k vysoké výpočetní rychlosti mikrokontroléru je možné TRIMR vynechat a nahradit drátovou propojkou. Na vstupu mikrokontroléru RB0 pak dostaneme signál s impulsy o nejnižší možné šířce, které jsou dostačující pro spolehlivý chod.

Odpor rezistorů R6 až R10 je nutné zvolit podle použitých triaků. V případě KT207 je to asi 40 až 120 ohmů. Chce to odzkoušet, protože v mém případě se choval každý triak úplně jinak! U novějších typů s malým budícím proudem bude hodnota vyšší. Hlavně aby triaky spínaly spolehlivě. Kdo nechce šetřit, ať použije k buzení optotriaky. Uvedené zapojení jsem vymýšlel tak, abych vystačil z domácích zásob. Jedinou investicí byl krystal a mikrokontrolér s paticí :-)
Zenerovy diody DZ1 až DZ2 slouží k přepálení tavných pojistek F1 až F5 v případě poruchy (např. skrat na svorkách žárovky). Tím se zamezí jakékoliv další poškození řídící elektroniky.
Signál od spínačů je přiváděn na vstup RA4 z hradla EXCLUSIVE-OR. Ovládacími prvky mohou být tlačítka, přepínače, kontakty relé, nebo jakékoliv jiné spínače. Rozlišovat je nutné pouze jejich funkci. Těch co pracují monostabilně (např. tlačítka) lze připojit na jeden vstup neomezený počet. Pouze se zapojí paralelně proti nule. Bistabilní spínač (vypínač) lze připojit na jeden vstup hradla pouze jeden.

 
Vzhledem k náchylnosti mikrokontroléru na rušivé signály je hned na přívodu napájecího napětí zařazen odrušovací člen. Ten by nebyl nutný v případě, že by byla elektronika mikrokontroléru galvanicky oddělena od spínacích prvků a od elektrické sítě. Z důvodu nízké ceny a jednoduchosti celého zařízení jsem se rozhodl pro uvedený způsob řízení triaků. Způsob odrušení jsem volil zkusmo, takže nemůžu tohle řešení nijak odůvodnit, ale účinnost je jistá. Bez tohoto byla správná činnost mikrokontroléru ohrožena ostatními spotřebiči s vyšším příkonem, které jsou napojeny na stejný nulový vodič od LUSMATU dále směrem od napájecího rozvaděče.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________