LUSMAT

Ovládání z PC pomocí přímého přístupu do paměti

Přístupový klíč: B5h 1011 0101 

Přenos klíče

Před započetím přenosu je nutné poslat přístupový klíč, který umožní mikrokontroléru identifikovat správné vysílací zařízení, kterému je takto umožněn přístup na dobu 2,5 sekundy. Tento čas je nulován přijetím dat s adresou v rozsahu 0Fh – 29h nebo příkazem EEh.

Přenos dat

Náběžnou i sestupnou hranou hodinového signálu CLOCK je vyvoláno přerušení mikrokontroléru, proto jsou přítomná data ihned čtena a přenos je tak velmi rychlý. Maximální frekvence hodinového signálu pro spolehlivý přenos je 120 kHz.

Přístupná oblast paměti mikrokontroléru:

adresa

název registru

popis

0Fh

Z1_REG

úroveň svitu žárovky Z1 <0h;ffh>

10h

Z2_REG

úroveň svitu žárovky Z2 <0h;ffh>

11h

Z3_REG

úroveň svitu žárovky Z3 <0h;ffh>

12h

Z4_REG

úroveň svitu žárovky Z4 <0h;ffh>

13h

Z0_REG

úroveň svitu žárovky Z5 <0h;ffh>

*14h

TIMEOUT

zbývající doba do ukončení přenosu x10ms

*15h

KROK_DATA

registr přenosu dat

16h

TL_E

registr spínačů:

   

bit0 – PREG: příkaz regulace

   

bit1 – SMER: směr regulace

   

bit4 – STARE_TL: poslední stav spínačů

*17h

WREG

pomocný registr

*18h

POM

pomocný registr

19h

SETUP_REG

registr nastavení:

   

bit0 – /SKOK: regulace skokem

   

bit1 – Z1_D: zákaz Z1

   

bit2 – Z2_D: zákaz Z2

   

bit3 – Z3_D: zákaz Z3

   

bit4 – Z4_D: zákaz Z4

   

bit5 – Z0_D: zákaz Z5

   

bit7 – RYCHLOST: rychlost regulace

1Ah

ODKAZ0

1. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}

1Bh

ODKAZ1

2. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}

1Ch

ODKAZ2

3. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}

1Dh

ODKAZ3

4. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}

1Eh

ODKAZ4

5. žárovka {13h;0Fh;10h;11h;12h}

1Fh

OFFSET1

časový odstup 1. a 2. žárovky <0h;ffh>x10ms

20h

OFFSET2

časový odstup 2. a 3. žárovky <0h;ffh>x10ms

21h

OFFSET3

časový odstup 3. a 4. žárovky <0h;ffh>x10ms

22h

OFFSET4

časový odstup 4. a 5. žárovky <0h;ffh>x10ms

*23h

STAV_REG

stavový registr:

   

bit0 – IFREG: pro překlápění směru regulace

   

bit1 – IFNUL: byl nultik

   

bit2 – IFZHAS: nula v síti

*24h

OFFTIME

registr časování do uvolnění spínače

25h

SETOFFTIME

doba rozlišení tlačítka <0h;ffh>

*26h

ADRESA

přijatá adresa

*27h

DATA_BUF

přijatá data

*28h

ZPOZDENI

registr časování zpoždění reakce na spínač

29h

DOBA_ZP

hodnota doby zpoždění reakce na spínač

EEh

 

příkaz pro uložení nastavení do EEPROM

*Registr není určen pro běžné uživatelské účely!

Poznámka: V posledním případě se nejedná o adresu, ale o příkaz. Přenos z počítače je stejný. Jako adresa je použit kód EEh a data mohou být libovolná. Po přijetí tohoto požadavku, mikrokontrolér uloží vnitřní nastavení z paměti RAM do datové EEPROM. Tato akce trvá mikrokontroléru řádově desítky milisekund a ostatní činnosti jsou při tom zakázány!

Strana 4 z 41234

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________