Pomůcka – zkušební signál PWM

Jedná se o schéma přípravku, který vám bude generovat PWM signál v rozsahu 0 až 100% v 16 krocích, pokud počítám i nulu. Krok se volí pomocí čtyř propojek v BCD kódu. Základ tvoří PIC16F1824. Jde o jednoduché zapojení a k jeho tvorbě mě vedla potřeba generovat PWM a mít jistotu jaký signál mám na výstupu. Použít ho lze i například jako řízení jasu zde publikovaných LED Driverů.

Podobné zařízení lze sestavit třeba s pomocí oblíbeného timeru 555, ale tam bych v případě změny periody pomocí potenciometru neměl přesnou představu o stavu na výstupu. Také se třeba toto zapojení někomu bude hodit jako ukázka funkce PWM za pomoci mikrokontroléru PIC. Pod článkem najdete ke stažení i zdrojový kód v assembleru, kde je součástí a téměř kompletní nastavení registrů včetně popisů v komentáři.
PIC16F1824 patří k novějším zástupcům těchto mikrokontrolérů a obsahuje další spoustu periférii. O proti starším řadám má například na PORTu C pull-up odpory a obvod není tvořen ničím než jen mikrokontrolérem. V případě použití v nějakém projektu nezapomeňte přidat blokovací kondenzátor 100nF mezi napájecí piny.

PIC16F1824 – PWM

Pomocí DIP přepínače nebo propojek zadáváte BCD kód a tím v intervalu 1sec řídíte úroveň PWM. Propojením všech propojek proti zemi (nebo u DIP přepínače nastavením do polohy ON) budete mít na výstupu 0 a v opačném případě rozpojením všech budete mít na výstupu plný signál, tedy 100%. 
Mikrokontrolér pracuje na frekvenci 500kHz z interního oscilátoru a frekvence PWM je těsně pod 8kHz. Použit je časovat TMR2 a modul ECCP1. Se změnou frekvence může někomu pomoci a přiložená tabulka, kde si rychle vypočítáte frekvenci PWM při změně parametrů.

Log 1 = rozpojena propojka nebo DIP v poloze OFF

 —————————————————————————————————————————————————
Soubory ke stažení:

Tabulka pro výpočet PWM
Titul : Tabulka pro výpočet PWM
Název souboru : PWM.xls (8 kB)
Zdrojové kódy pro PIC16F1824 - PWM
Titul : Zdrojové kódy pro PIC16F1824 - PWM
Název souboru : PWM.src_.rar (3 kB)
Firmware pro PIC16F1824 - PWM
Titul : Firmware pro PIC16F1824 - PWM
Název souboru : PWM.X.production.hex (672 B)
Schéma pro program Eagle - PWM
Titul : Schéma pro program Eagle - PWM
Název souboru : pwm1824.sch (13 kB)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________