Raspberry Pi – odstranění zatuhnutí systému, update GPU

     Při pokusech s Raspberry Pi jsem se poslední dobou dostal do stavu, kdy během větší zátěže sítě společně s CPU přestal reagovat a bylo nutné jej restartovat. Naštěstí v pár případech došlo k zápisu chybových hlášek do logovacího souboru. Bylo zajímavé, že test pro jednotlivé komponenty neodhalil žádný problém a ani nespůsobyl zátuh systému. Prováděl jsem stresové testy pro CPU, RAM, HDD. Z těchto poznatků jsem došel k závěru, že systém musí být zatížen jak prací v síti tak i CPU nebo uložiště.

 

Pátráním na internetu jsem našel několik rad, bohužel nedokáži se 100 procentní jistotou říci, co bylo jednoznačným řešením. Ke vší smůle mi po první dni testování nového nastavení odešel zdroj do elektronického nebe ještě s jedním zařízením v domácnosti. Za to bych rád poděkoval f. ČEZ s její dokonalou sítí. Ale jak jsem někde jednou četl, uvedením pulzního zdroje do provozu, jej uvádíme k jeho jisté smrti v ten nejméně vhodný okamžik, který na 100 procent nastane 😆 . Rád bych ještě podotknul, že se nejednalo o žádný levný zdroj a po jeho rozebrání jsem byl mile překvapen konstrukcí, která obsahovala dokonce i tři separátní chladící plochy (tranzistor, řídící IO, dioda na výstupu).
No ale vrátím se zpět k tématu. První věc kterou zkontrolujte, je velikost paměti vyhrazené pro práci se síťovou kartu v módu turbo. Doporučenou velikostí je 8MB a v případě přetrvávajících problémů ji můžete zvětšit až na hodnotu 16MB. Větší velikost se už nedoporučuje, protože si zabíráte paměť RAM, které už tak není mnoho.

.
Druhou možností je přímo vypnutí módu turbo. Sice to vede ke snížení rychlosti síťového rozhraní, ale protože nepředpokládám, že bych malinu využíval jako Samba serveru pro sdílení dat, tak jsem zvolil tuto možnost.  Vypnutí se provádí editací configuračního souboru v adresáři boot.


Po této úpravě se mi po dobu 3dnů běhu a testů nestalo, že by se opakovalo zatuhnutí.

Když už jsme u aktualizací, narazil jsem během hledání, na upgrade GPU firmware.  Pokusím se nejdříve vysvětlit co lze změnou firmware ovlivňovat. Jde o soubor, který se natáhne pro GPU při startu systému a můžeme jeho změnou ovlivnit velikost paměti RAM alokované pro GPU. Defaultní nastavení může záviset i na použitém OS. U našeho je výchozí hodnota RAM 224MB.  Upgrade provedete následující sérii příkazů.

.
V případě že chcete provést změnu velikosti alokace RAM, stačí nahradit startovací soubor novým podle velikosti.

.
Na výběr máte tyto tři možnosti:

Odkazy na stránky kde jsem čerpal informace:

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________