Raspberry Pi – první zkušenosti – webserver a výkon – díl 1

V sérii článků bych se pokusil popsat instalaci webového serveru, jeho přenos na externí médium a především důvod přenosu. Obsahem článků bude i návod na změnu taktu CPU, GPU a RAM. Dále se budu snažit popsat, jak bylo prováděno měření výkonu připojených uložišť. Na závěr článku opět přidám pár zajímavých linků, které jsem používal pro čerpání rad.


Dnes se vracím k prvotnímu nápadu, použít Raspberry Pi k tvorbě webového serveru, postupoval jsem podle návodu na této stránce: http://elinux.org/RPi_webserver a instaloval Lighttpd, ale místo modulu CGI jsem použil Fast-CGI

Instalace Lighttpd s podporou Fast-CGI
Vytvoření skupiny a uživatele:
addgroup –system www-data
adduser www-data www-data
Vytvoření hesla pro uživatele:
passwd www-data
Instalace balíčku:
apt-get upgrade
apt-get install lighttpd
Instalace bylíčků mysql, PHP:
apt-get install mysql-server php5-cgi php5-mysql php5-gd
V průběhu instalace mysql budete vyzváni k zadání hesla pro mysql, to si zapamatujte, bude potřeba pro tvorbu databází a uživatelů.

 V tuto chvíli už by vám měl webový server běžet, to můžete ověřit zadáním adresy do prohlížeče ve formátu :
http://[IP adresa maliny]/index.lighttpd.html 

Následuje nastavení Fast-cgi, osobně mám raději když jsou nastavení v jednom souboru, proto budu mít vše umístěné v souboru lighttpd.conf . Tento soubor najdete v umístění: /etc/lighttpd/

Konfigurace lighttpd a Fast-CGI
Otevření souboru k editaci
nano lighttpd.conf
Přidání podpory bylíčku mod_factcgi a mod_rewrite
server.modules = (
        “mod_access”,
        “mod_alias”,
        “mod_redirect”,
        “mod_rewrite”,
        “mod_fastcgi”,
)
Nastavení Fast-CGI, přidáním těchto řádků:
fastcgi.server += ( “.php” =>
        ((
                “bin-path” => “/usr/bin/php-cgi”,
                “socket” => “/tmp/php.socket”,
                “max-procs” => 1,
                “bin-environment” => (
                        “PHP_FCGI_CHILDREN” => “4”,
                        “PHP_FCGI_MAX_REQUESTS” => “1000”
                ),
                “bin-copy-environment” => (
                        “PATH”, “SHELL”, “USER”
                ),
                “broken-scriptfilename” => “enable”
        ))
)
Uložení změn:
ctrl-O a ENTER, ctrl-X
Znovu načtení nastavení servru:
service lighttpd force-reload

Server by měl být spuštěný a připravený k fungování.  To můžete ověřit vytvořením souboru v adresáři kde jsou uloženy stránky : /var/www , zde doporučuji změnit složku www na vlastníka a skupinu www-data. Provedete to příkazy: 
cd /var
chown www-data:www-data:www
cd www
touch phpinfo.php
nano phpinfo.php
následně vložíte tento řádek  <?php phpinfo(); ?>  a uložíte.
chown www-data:www-data:www phpinfo.php
Je to z důvodu, aby bylo možné nahrávat do této složky soubory za pomoci FTP nebo WinSCP pod uživatelem www-data , protože pod tímto uživatelem nám běží server. 
Vyvoláním souboru phpinfo.php v prohlížeči, by vám mělo dojít k vypsání nastavení a podporovaných balíčků. Pokud budete do adresáře nahrávat nějaké soubory, mělo by to být už jen pod uživatelem www-data.  
Na mé malině jsem spustil redakční systém WordPress. S instalací by vám měly pomoci následující stránky:

Pokud vše dopadne dobře, budete moci používat redakční systém, ale zjistíte, že rychlost není nijak závratná. V další části článku se podíváme na to, co by se dalo vylepšit, aby byl systém trochu svižnější a kde jsou nejspíše důvody ztráty rychlosti.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________