Indikace zapomenutých rozsvícených světel

Zapomínáte rozsvícená světla? Pokud ano čtěte dál. Toto indikační zařízení je sestaveno z jednoho dvojitého časovače 556 CMOS. Zařízení vás upozorní na zapomenutá světla písknutím po dobu přibližně 5 sec. Dále je zde možnost tří zapojení podle vašich představ.

 

Možnosti zapojení:

Zapojené vývody :

Reakce na :

dveřní spínač, parkovací světla, klíček zapalování

dveře – otevřené
světla – rozsvícené
klíček – vypnuto
dveřní spínač, parkovací světla
klíček zapalování – nezapojit
dveře – otevřené
světla – rozsvícené
klíček – nemá vliv
dveřní spínač – napojit na zem (mínus pol auta)
parkovací světla, klíček zapalování
dveře – nemá vliv
světla – rozsvícené
klíček – vypnuto

První polovina časovače se stará o vyhodnocení vstupů “klíček” a “světla”. Ze vstupů “světla” a “dveřní kontakt” je zapojení napájeno a proto musí být tyto vstupy vždy zapojeny. Zapnutím klíčku se na vstup “klíček” přivede kladné napětí a obvod U1A je blokován přes vstup TR, rozsvítíme-li nyní světla bude na vstupu “světla” kladné napětí tím se odblokuje vstup R obvodu U1A a celé zapojení bude mít kladné napájecí napětí. Záporné napájecí napětí se přivede obvodu až tehdy, když otevřeme dveře vozu. Když nyní vypneme klíček zapalování odblokuje se vstup TR (U1A) a na vstupu R (U1B) se zvýší napětí, U1B se odblokuje, začne kmitat a vydávat tón zesilený tranzistorem Q1 přes Repro na dobu nastavenou odporem R4 a kondenzátorem C5, na kterých se začne pozvolna snižovat napětí. To bude mít za následek zablokování obvodu U1B a ukončení tónu. Odporem R8 lze něnit zvuk tónu. Vstupy “klíček-světla-dveře” se mohou ovládat v jakémkoli pořadí.

Celé zařízení by mělo pracovat na první zapojení. Reproduktor lze použít s inpedancí min. 32 Ohmů (např. staré sluchádko z walkmana nebo jiný miniaturní reproduktor a pokud bude mít menší impedanci doplňte ho dostatečně velkým odporem). Vstup “klíček” napojte na nějakou pojistku, která je pod napětím již v první poloze, vstup “světla” napojte například na vnitřní osvětlení vozu (zapalovače nebo palubky) a poslední vstup “dveřní kontakt” napojte buď přímo na dveřní kontakt nebo pojistku osvětlovací lampičky.

——————————————————————————————————- 

Všechny potřebné soubory pro stavbu
Titul : Všechny potřebné soubory pro stavbu
Název souboru : svetla.rar (86 kB)

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________