Obvod VZ pro modelové vlakové kolejiště

Autor: WEB – Tento návod je pro všechny nadšence do vlakového modelářství. Obvod zabezpečuje provoz vlaků, při přechodu dvojkolejové tratě na jednokolejovou. Zapojení je sestaveno ze dvou časovačů 556 CMOS a jednoho obvodu 4001 CMOS.

 

Pro pochopení funkce je dobré si pečlivě prohlédnout obrazek č.1 a č.2. Zapojení je napájeno ze zdroje 16V st. Napětí je usměrněno na diodovém můstku D6 a stabilizováno na napětí 12V ss pro napájení časovačů a hradel. Zem (GND) je vždy spojena s jednou kolejí (pro funkci je potřeba pól – , při přítomnosti pólu + sice obvod začne pracovat, ale obvod průjezd vlaku nijak neomezý).

Pokud máte při zachování směru jízdy póly opačně stačí si na obrázku přehodit horní kolej se spodní . Kontakt VH je kontakt výhybky pro její přehození na horní kolej, střed je připojen s vývodem VSD (ten je spojen s jedním pólem napájení 16V st) a VS je kontakt pro přepnutí výhybky na spodní kolej. Oba kontakty K1, K1 je třeba spojit a kontakty K2, K2 také.  Pokud jako první vlak projede horní kolejí spojí se kontakt K2 se zemí (GND) obvodu a přepne časovač U101A , na jeho výstupu Q je nyní kladné napětí, to uzavře T101 a T102. Hradlo IC1D je zapojeno jako invertor a vytvoří sestupnou hranu, která spustí obvod pro přehození výhybky (kontakt relé VH). Nízzká urověň za hradlem zablokuje obvod U1A a tím se zajistí průjezd vlaku na horní koleji i při příjezdu valku na spodní kolej a skratování kontaků K1. Po uvolněni kontaktů K2 začíná utíkat čas, po který je zastaven vlak na spodní koleji (čas se dá změnit změnou hodnot odporu R102 a kondenzátoru C102). Po vypršení času se se pozvolna otevře T101 a T102 a vlak na spodní koleji se dá do pohybu. Tím sepnou kontakty K1 a proces se opaduje u opačné větve (uzavření T1 a T2 , impuls na kontaktu VS a zablokování obvodu U101A). Při změně směru vlak projede bez zastavení a po koleji jakou jel naposledy. Na obr č.2 jsou nakresleny odpory, které se starají o pomalejší průjezd výhybkou a pomalejší zastavení zastavovaného vlaku. Jejich velikost je třeba vyzkoušet a zvolit podle druhu velikosti modelů (velikost je v řádu ohmů maximálně desítek ohmů). Čárkovaně zakreslené diody jsou pro případ, že požadujete v opačném směru plnou rychlost.

————————————————————————————————————-

VZ vlaky - DPS pro program Eagle
Titul : VZ vlaky - DPS pro program Eagle
Název souboru : VZ_vacky_kon2.brd (29 kB)
VZ vlaky - DPS ve formátu PDF
Titul : VZ vlaky - DPS ve formátu PDF
Název souboru : dps.pdf (122 kB)
VZ vlaky - Schéma pro program Eagle
Titul : VZ vlaky - Schéma pro program Eagle
Název souboru : VZ_vacky.sch (37 kB)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________