IrDA port k PC

Návod na stavbu IrDA portu k PC. Vyznačuje se minimem použitých součástek. Dosah je přes 1,5m ve varzi A nebo do 1,5m ve verzi B. Dále je v článku popsáno nastavení Biosu.

Cena součástek by u verze A neměla přesáhnout částku 210Kč a u verze B částku 170Kč. Jako přijímač a vysílač je použit obvod f. HP s označením HSDL-1001 (150Kč). U verze A je jako vysílač použito diod SFH785-2 (případně I jiný typ s vlnovou délkou 875nm). U této verze je zapotřebí nezapojovat odpor R101. Délka kabelu by neměla přesáhnout 1,5m. U verze B se vypustí IR diody D1 a D2 spolu s odporem R1. Naopak se pridá odpor R101. Zde je jako vysílač použita vnitřní dioda obvodu IC1. Odpor R101 by měl být alespoň o vykonu 0,5 watu.

Popis nastavení BIOSu :
Popis je napsán přesně pro desky MSI K7T. Po vyvolání Biosu vybereme položku “INTEGRATED PERIPHERALS”, v nově otevřeném menu vybereme položku “UART 2 MODE” a nastavýme ji na “HPSIR” (některý bios muže tuto položku pojmenovávat např. takto “SIR COM2″ a možnost nastavení je např. IrDA nebo opět HPSIR). Po této změně již IrDA port ve většině případů funkční, ale raději skontrolujte nastavení položky “IR FUNCTION DUPLEX” (nebo podobný název), kde je správné nastavení označeno “HALF”. Také zde může být položka “TX, RX INVERTING ENABLE” ,zde je správná volba označena takto “NO, YES” (nebo HiLo). Buhužel skoro každý bios se liší a tak nemohu napsat lepší popis.

Popis setavení :
Plošný spoj je velice malý. Protože IC1 je v provedení SMD jsou spoje pro jeho napájení vyvedeny na okraj desky a je připájen ve vstyčené poloze. Diody D1 a D2 jsou ohnuty do pravého úhlu.

———————————————————————————

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________