Mini dekodér SERVA pro DCC, Motorola i analog

 

Právě se dostáváme k tomu, co je tou nejsilnější stránkou tohoto dekodéru. Je to možnost scela podle představ si nastavit křivku pohybu a né jen jednu, ale hned čtyři. Normální dekodéry, které používají k nastavení hodnot CV, jdou většinou nastavit pouze tak, že servo pojede z bodu A do bodu B rychlostí C. Tedy jen konstantně se stalou rychlostí pohybu. Nastavení pomocí křivky, vám umožní například pomalý rozjezd a dojezd, nebo dokonce návrat a opětovné rozjetí. Prostě jak efektně to bude vypadat je jen na vaší představě.
Číslo 4 – volíte editovanou křivku 1 až 4. “Anzahl Punkte” je počet bodů křivky, “Stretch Faktor” pak časovou prodlevu před vykonáním následujícího bodu. Poslední dva údaje napravo pak ukazují tento čas v ms a celková čas vykonání celé křivky.
Číslo 5 – je samotná křivka pohybu serva. Nastavování je jednoduché, stačí příslušný bod chytit myší a pohnout na požadované místo.  Je třeba si uvědomit, že je dobré, aby následující akce pokračovala tam, kde předchozí končí. Aby vám servo při změně příkazu nelítalo z jedné strany na druhou.
Číslo 6 – tyto tlačítka vám pomohou právě s poslední popisovanou záležitostí. Např. si v křivce 1 uděláme požadový pohyb a pak budeme potřebovat, aby křivka 2 dělala to samé, ale jen v opačně. Tak stačí nechat zkopírovat hotovou křivku pomocí tlačítek “Kurve kopieren” a pak převrátit pomocí tlačítek “Spiegeln” v horizontální nebo vertikální rovině. Tlačítka “Funktionen” zase pomohou s krásnou sinusovkou nebo logaritmickým pohybem. Tlačítka pod označením “Kurve” slouží pro uložení a nahrání křivky do a ze souboru. Můžete si tak ukládat a opět nahrávat už hotové křivky. Stejnou funkčnost mají tlačítka pod označením “Setup”, ale s rozdílem, že ukládají nebo načítají nastavení.

Poslední krok který je třeba udělat, bude uložení nastavení do souboru, který následně nahrajete do dekodéru. Pakliže máte vše nastaveno, klikněte na tlačítko “HEX speichern” a soubor uložte. Vytvořený soubor je připravený pro nahrání do dekodéru pomocí programátoru.

——————————————————————————————
Aktualní verze programů ke dni publikování článku

acces_sand_ei_dcc_347
Titul : acces_sand_ei_dcc_347
Název souboru : acces_sand_ei_dcc_347.hex (9 kB)
fdekoder_sand_ei_dcc_045
Titul : fdekoder_sand_ei_dcc_045
Název souboru : fdekoder_sand_ei_dcc_045.hex (10 kB)
hex_manipu_0981
Titul : hex_manipu_0981
Název souboru : hex_manipu_0981.exe (1 MB)
Servo dekodér - DPS ve formátu PDF
Titul : Servo dekodér - DPS ve formátu PDF
Název souboru : Servo_small.pcb_.pdf (6 kB)
Servo dekodér - osazovací plán
Titul : Servo dekodér - osazovací plán
Název souboru : Servo_small.osazeni.pdf (16 kB)

——————————————————————————————

  ks označení GME kód
IC1 1 PIC 16F684I/SN 967-138
IC2 1 78M05 SMD DPAK 934-020
D1-4 4 B0540W  SOD123 Farnell
D5 1 B0540W  SOD123 Farnell
LED1 1 LED 1206 960-215
T1 1 BC807 – 16 SMD 912-001
T3 1 BCX55 – 16 912-036
C1 1 CTS 15M/25V D 907-078
C3,4,5 3 CK 1206 100N/50V X7R 905-081
    nebo CK 0805 100N/50V Z5U 906-110
C22 1 CK0805 47P/50V 906-081
R1,2 2 R1206 15R 900-319
R8,20,21 3 R1206 10K 900-179
R5,6 2 R1206 1K 900-191
R7 1 R1206 470R 900-260
R22 1 R1206 22K 900-224
R30-33 4 R1206 22K 900-224
C30,31 2 CK0805 47P/50V 906-081
X20 1 S2G20 2,54mm 832-023
S1 1 S1G20 2,54mm 832-017
                                 Zde popsané verze DPS jsou nově dostupné v sekci “MM Bazárku“,
                                                     nově také možnost naprogramování MCU.

Strana 2 z 212

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________