Kódový zámek s PIC

Návod na stavbu elektronického bezpečnostního kódového zámku, řízeného µPU PIC. Lze nastavit 3x osobní kód; 1x servisní kód; 1x kód odchodů a jednoho příchodu; režim pulzní nebo přepínací; režím rychlého uzamčení. Všechny nastavené hodnoty jsou ukládány do EEPROM, kde se uchovávají i po vypnutí napájecího napětí.
 

Zařízení je napájeno napětím 12V ss, které je stabilizováno IC2 na napětí 5V. Maticová klávesnice 3*4 znakůje je připojena na PortB 0-6. Na PortA 0 je připojeno relé přes T1 a T2. Indikace stavů je přes LED diody D3 (zelená nízkopříkonová) a D2 (červená nízkopříkonová). K PortuA 3 je připojen piezo měnič, který indikuje jednotlivé stavy specifickým tónem. Na PortA 4 je připojen jumper, kterým lze jeho propojením obnovit výchozí nastavení kódů.

Zařízení je napájeno napětím 12V ss, které je stabilizováno IC2 na napětí 5V. Maticová klávesnice 3*4 znakůje je připojena na PortB 0-6. Na PortA 0 je připojeno relé přes T1 a T2. Indikace stavů je přes LED diody D3 (zelená nízkopříkonová) a D2 (červená nízkopříkonová). K PortuA 3 je připojen piezo měnič, který indikuje jednotlivé stavy specifickým tónem. Na PortA 4 je připojen jumper, kterým lze jeho propojením obnovit výchozí nastavení kódů.

TABULKA  PARAMETRŮ  KÓDOVÉHO  ZÁMKU

Napájení

12V ss

 

Indikace

2x LED 

 

piezo

Výstup

pulzní

 

Druhy
kódů 

1x servisní

 

3x uživatelský

přepínací

 

1x odchodový s možností
jednoho příchodu

 

1x rychlý odchod

Po připojení napájecího napětí se rosvítí zelená LED a ozve se specifický tón. Nyní je zámek
odemčen a můžeme po zadání servisniho kódu nastavit potřebné režimy a kódy (defaultní nastavení je v tabulce č.2) a nebo zadáním uživatelského kódu uzamknout zámek.                                                                                                      .

       Servisní režim je indikovám svitem obou LED najednou a specifickým tónem ( _..). Stiskem tlačítka č.1 měníte kód pro vstup do servisniho menu a zadáme 4 čísla nového kódu. Správné zadání je indikováno specifickým tónem ( _..). Pod č.2 měníme kód pro odchod s možností jednoho příchodu, č.3 nastavuje možnost jednoho příchodu po zadání kódu č.2 ( 0 – vypnuto, 1 – zapnuto). Čísla 4 až 5 jsou uživatelské kódy. Pod č.7 nastavujeme možnost rychláho uzamčení po stisku klávesy ENTER ( 0 – vyp- nuto, 1 – zapnuto) a č.8 nastavuje režím výstupu ( 0 – přepínací, 1 – pulzní). Nakonec máme na výběr dvě možnosti, stisk klávesy ENTER a tím uložení změn do EEPROM a odchod z menu (tón …_._ _.) nebo stisk klavesy ESC a odchod ze servisního menu bez uložení (tón _ _ _.). Pokud se během zadávání kodu spletete, můžete se na začátek zadávání kódu vrátit stiskem klávesy ESC (tón .- ).

    Po nastavení je již zámek plně funkční a po zadání uživatelského kódu se alarm uzamkne, což je indikováno svitem červené diody (v pulzním režimu po chvilce problikne druhá dioda, která takto indikuje konec pulzu) a ozve se tón ( ._. ). V uzamčeném stavu nelza vstoupit do servisního menu a je tento pokus vyhodnocen jako chybné zadání. 

 

 

       Servisní režim je indikovám svitem obou LED najednou a specifickým tónem ( _..). Stiskem tlačítka č.1 měníte kód pro vstup do servisniho menu a zadáme 4 čísla nového kódu. Správné zadání je indikováno specifickým tónem ( _..). Pod č.2 měníme kód pro odchod s možností jednoho příchodu, č.3 nastavuje možnost jednoho příchodu po zadání kódu č.2 ( 0 – vypnuto, 1 – zapnuto). Čísla 4 až 5 jsou uživatelské kódy. Pod č.7 nastavujeme možnost rychláho uzamčení po stisku klávesy ENTER ( 0 – vyp- nuto, 1 – zapnuto) a č.8 nastavuje režím výstupu ( 0 – přepínací, 1 – pulzní). Nakonec máme na výběr dvě možnosti, stisk klávesy ENTER a tím uložení změn do EEPROM a odchod z menu (tón …_._ _.) nebo stisk klavesy ESC a odchod ze servisního menu bez uložení (tón _ _ _.). Pokud se během zadávání kodu spletete, můžete se na začátek zadávání kódu vrátit stiskem klávesy ESC (tón .- ).

    Po nastavení je již zámek plně funkční a po zadání uživatelského kódu se alarm uzamkne, což je indikováno svitem červené diody (v pulzním režimu po chvilce problikne druhá dioda, která takto indikuje konec pulzu) a ozve se tón ( ._. ). V uzamčeném stavu nelza vstoupit do servisního menu a je tento pokus vyhodnocen jako chybné zadání. 

         Pokud zadáme během uzamčení nebo odemčení čtyřikrát za sebou chybný tón, dojde k vypnutí klávesnice na 35sec. Chybný kód je indikován opět specifickým tónem ( _ _ ). V případě potřeby nebo dojde-li k zapomenutí servisního kódu lze nastavit defaultní nastavení propojením propojky DEF a nasledným vypnutím a zapnutím napájecího napětí. Načtení je indikováno blikáním LED diod s krátkým pípáním, po skončení blikání je třeba sejmout propojku DEF a všechny kódy jsou nastaveny podle tabulky č.2. 

    Tabulku si můžete vytisknout a použít pro zápis vašeho nastavení, po roce, až si vzpomenete, že něco potřebujete změnit tak se bude hodit :-)   Také prosím dejte pozor, aby jste nezadali dva stejné kódy. Každá funkce musí mít jedinečný kód. 

       Servisní režim je indikovám svitem obou LED najednou a specifickým tónem ( _..). Stiskem tlačítka č.1 měníte kód pro vstup do servisniho menu a zadáme 4 čísla nového kódu. Správné zadání je indikováno specifickým tónem ( _..). Pod č.2 měníme kód pro odchod s možností jednoho příchodu, č.3 nastavuje možnost jednoho příchodu po zadání kódu č.2 ( 0 – vypnuto, 1 – zapnuto). Čísla 4 až 5 jsou uživatelské kódy. Pod č.7 nastavujeme možnost rychláho uzamčení po stisku klávesy ENTER ( 0 – vyp- nuto, 1 – zapnuto) a č.8 nastavuje režím výstupu ( 0 – přepínací, 1 – pulzní). Nakonec máme na výběr dvě možnosti, stisk klávesy ENTER a tím uložení změn do EEPROM a odchod z menu (tón …_._ _.) nebo stisk klavesy ESC a odchod ze servisního menu bez uložení (tón _ _ _.). Pokud se během zadávání kodu spletete, můžete se na začátek zadávání kódu vrátit stiskem klávesy ESC (tón .- ).

    Po nastavení je již zámek

 

POPIS  SERVISNÍHO  MENU

KL.

FUNKCE

DEF. NAST.

VAŠE NAST.

1

servisní kód

1234

 

2

odchodový kód s možností jedn. přích.

3333

 

3

0 – žádný přích.

0

 

1 – jeden přích.

4

uživatelský kód

3333

 

5

uživatelský kód

3333

 

6

uživatelský kód

3333

 

7

0 – rychlý odchod ne

0

 

1 – rychlý odchod ano

8

0 – přepínací režim

0

 

1 – pulzní režim

Plošný spoj je jednostraný a jeho výroba by měla být bez problémů. Piezo menič je mimo desku a připojuje se do plošného spoje na piny označené PIEZO.

 

DPS pro program Eagle
Titul : DPS pro program Eagle
Název souboru : zamek2.brd (25 kB)
DPS ve formátu PDF
Titul : DPS ve formátu PDF
Název souboru : zamek.rar (29 kB)

 ————————————————————————————————–

Cena firmware pro mikrokontrolér  je 99,-Kč 
Pokud máte zájem o koupi firmware pro mikrokontrolér formátu intel hex, vyplňte formulář. Na zadaný mail vám zašlu číslo účtu pro převod částky. Formulář můžete využít i v případě dotazů. Zakoupený firmware bude odeslán na mail z formuláře.
 

Vaše jméno: (vyžadováno)

Váš Email: (vyžadováno)


 mám pouze dotaz

Vaše zpráva:

Ověření - prosím spočítejte příklad:

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________