Regulátor ohřívače vody (boileru) k fotovoltaické elektrárně

   Popis zobrazení na LCD:

Během provozu je na LCD zobrazován v prvním řádku displeje aktuální den v týdnu, hodina a minuty. Dvojtečky mezi hodinou a minutou blikáním signalizují běh RTC. Následuje tak grafický indikátor výstupního výkonu do zátěže. Jeden dílek odpovídá 1/15 zátěže a tedy jednomu stupni regulačního kroku. Poslední údaj znázorňuje

A – jako automatický a R – jako ruční režim. Na druhém řádku se pak střídají dvojice informačních údajů – vstupní a výstupní výkon ; aktuální teplota T1 a T2 ; minimální požadovaná teplota (T1m a T2m) na čidlech.

Ukázky zobrazení na LCD

   Popis ovládání a menu nastavení:

Pro ovládání se používají pouhé tři tlačítka označená “SET”, “+” a “-“. Ve výchozím stavu (zhasnuté podsvícení LCD) stisk tlačítka “SET” rozsvítí podsvětlení LCD. Druhý stisk provede vstup do menu. Zde máte následující nabídku, kde můžete za pomoci tlačítek “+” a “-” listovat, šipka znázorňuje vybraný údaj, který se potvrzuje stiskem “SET”:

 • CAS –  nastavení kompletního datumu a času. Aktuální nastavovaná hodnota je označena šipkou, změna hodnoty se provádí tlačítky “+” a “-“, posun na další hodnoty provádí tlačítko “SET”. 
 • MAX. TEPLOTA – maximální teplota vody, kdy se přestane ohřívat ( rozsah 30-80°C ).
 • HYSTEREZE – nastavení regulační hysteréze ( rozsah 01-10°C ).
 • JAS LCD – hodnota zatlumení kontrastu LCD ( rozsah 0-4 ).
 • SYSTEM INFO – zobrazuje regulační proměnné pro aktualní čas, vyčtené z EEPROM regulačního programu
  1. T1 – minimální teplota čidla 1, při poklesu pod tuto hodnotu se spustí maximální výkon do topného tělesa, bez ohledu na vstupní výkon.
  2. T2 – minimální teplota čidla 2, při poklesu pod tuto hodnotu se spustí maximální výkon do topného tělesa, bez ohledu na vstupní výkon.
  3. Výkonová rezerva – výkon, který je odečten od vstupního výkonu, aby pokrýval běžnou spotřebu domu v tento čas.
 • NAVRAT – návrat na úvodní obrazovku s infem.

Potvrzení o uložení změny je pro každý údaj samostatné a je indikováno zobrazením nápisu “ULOZENO”. V případě, že nechcete změnu uložit, stačí 1 minutu počkat, dojde ke zhasnutí podsvícení a navratu na úvodní obrazovku s infem. 

Pokud je na LCD obrazovka s úvodním infem ( je jedno zda s podsvíceným LCD nebo bez ), tlačítka “+” a “-” slouží k aktivaci ručního režimu.

Stisk “+” vyvolá aktivaci výstupu na plný výkon po dobu 1 hodiny. V tomto stavu se hlídá pouze maximální teplota vody. Na LCD je zobrazen na konci řádku 1 znak “R”.  Předčasná změna je možná stiskem tlačítka “-” a systém přejde do automatického režimu, na LCD je znak “R” nahrazen znakem “A”.

Stisk “-” vyvolá aktivaci výstupu na nulový výkon po dobu 1 hodiny. Na LCD je zobrazen na konci 1 řádku znak “R”. Předčasná změna je možná stiskem tlačítka “+” a systém přejde do automatického režimu, na LCD je znak “R” nahrazen znakem “A”.

Změna na výstupu může trvat až 5sec a podle navoleného ručního režimu dojde i k indikaci na grafickém baru výstupního výkonu.

V budoucnu bych chtěl pokud bude čas, ještě přidat počítání denní uspořené energie a možná i měsíční. Každopádně kdo nebude chtít čekat, může si úpravu provést sám. Na konci článku bude přiložen projekt do MPLAB, jediné omezení je, že program ani jeho část není dovoleno používat pro komerční účely. Naopak budu rád a uveřejním i zaslané úpravy. A pokud by někdo chtěl doprogramovat i nějaké přívětivější rozhraní pro změnu časového teplotního rozvrhu, tuto možnost rád přivítam, protože osobně neumím napsat kód pro win. aplikaci. V současné verzi je změna možnou pouze úpravou kódu.

V případě, že by někdo chtěl podpořit moji činnost, rád poskytnu informace o účtu, stačí napsat pomocí formuláře. Nebo alespoň klikněte na některý z rekl. pruhů. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________