Aktivní výhybka pro subwoofer

Autor: Web – Výhodou aktivní výhybky je odebírání signálu ještě před koncovým zesilovačem, kde je signál koncovým stupněm nezkreslen. Další výhodou je možnost nastavení hlasitosti a v případě potřeby i jednoduší změna dělícího kmitočtu. I z hlediska finančního si toto zapojení nestojí špatně . Vstupní signál je v každém kanálu oddělen 1/2 OZ. Oz je zapojen jako neinvertující zesilovač se zesílením 1 (oddělovač). Výhodou je lepší oddělení kanálů od sebe …
Číst dále

Laserová show

Autor: Pavel Hořínek – Pomocí laserové show lze vytvářet nespočet světelných efektů, od jednoho bodu, kružnice, elipsy až po různé mnohoúhelníky, které se zobrazují na zdech místnosti. Druh těchto světelných efektů patří neodmyslitelně ke každé diskotéce. Při provozování tohoto zařízení buďte velice opatrní, přímým osvitem oka můžete poškodit oční sítnici!  Základem je laserová dioda, která svítí na dvě zrcátka, které jsou umístěna na hřídelích dvou stejnosměrných motorků. Zrcátka nezávisle rotují …
Číst dále

Univerzální snímač (hlídač) hladiny

Autor: Web – Zde je jednoduché a univerzální schéma hlídače hladiny. Jednoduchou úpravou, lze změnit funkci zapojení a tím jej upravit dle vašich potřeb. Celé zapojení je přitom sestaveno pouce ze tří časovačů. Přitom by cena neměla přesáhnou při koupi všech součástek cenu 150,-Kč. Snímač hlídá stoupnutí hladiny nad určenou mez (spojení vstupů Sonda, např. vodní hladinou). Po spojení se ozve pískavý tón.Ten zní po dobu asi 60 sec. Pokles …
Číst dále

Tester kabelových rozvodů pro výpočetní techniku

Autor: Ladislav Škapa – Síla výpočetní techniky výrazně vzrůstá propojením počítačů do sítě. Pro realizaci kabelových rozvodů lokálních sítí se dnes často používají tzv. kroucené dvoulinky (twisted pair). Protože úkolem síťového rozvodu bývá i realizace telefonního a jiného spojení mezi jednotlivými pracovišti využívají se často osmi vodičové kabely. I při pečlivě provedené instalaci se může stát, že kabelový rozvod vykazuje chybnou funkci (vedení může být přerušeno, zkratováno, nebo došlo k …
Číst dále

Obvod VZ pro modelové vlakové kolejiště

Autor: WEB – Tento návod je pro všechny nadšence do vlakového modelářství. Obvod zabezpečuje provoz vlaků, při přechodu dvojkolejové tratě na jednokolejovou. Zapojení je sestaveno ze dvou časovačů 556 CMOS a jednoho obvodu 4001 CMOS.   Pro pochopení funkce je dobré si pečlivě prohlédnout obrazek č.1 a č.2. Zapojení je napájeno ze zdroje 16V st. Napětí je usměrněno na diodovém můstku D6 a stabilizováno na napětí 12V ss pro napájení …
Číst dále

IrDA port k PC

Návod na stavbu IrDA portu k PC. Vyznačuje se minimem použitých součástek. Dosah je přes 1,5m ve varzi A nebo do 1,5m ve verzi B. Dále je v článku popsáno nastavení Biosu. Cena součástek by u verze A neměla přesáhnout částku 210Kč a u verze B částku 170Kč. Jako přijímač a vysílač je použit obvod f. HP s označením HSDL-1001 (150Kč). U verze A je jako vysílač použito diod SFH785-2 …
Číst dále

Kódované dálkové ovládání elektrických spotřebičů

Autor: Karel Bartoň – Popisované zařízení je koncipováno jako adaptér mezi síťovou zásuvkou a elektrickým spotřebičem. Souprava se skládá z vysílače kódovaného povelu a přijímače. Pomocí dálkového ovladače lze kódovaným infračerveným signálem libovolný vybraný spotřebič pohodlně ze vzdáleného místa zapnout nebo vypnout. Dálkovým ovládáním lze přispět ke zvýšení komfortu uživatele. Zjednodušený princip činnosti je následující: po aktivaci vysílače dálkového ovládání stisknutím tlačítka TL1 vygeneruje enkodér na svém výstupu kódovou sekvenci. …
Číst dále

Zabezpečovací zařízení (Atmel)

Autor: Jaromír Hamáček –  Zabezbečovací zařízení je určeno především k ochraně bytů a menších rodinných domů, kde stačí zabezpečit vchodové dveře, případně několik dalších vstupů( balkón, okno a pod.) Při použití mikroprocesoru je i při komfortní obsluze zařízení velmi jednoduché, a cenově dostupné. Základní popis: – napájecí napětí 5V – klidový proud < 20mA – 8 místný kód – kód pro vypnutí sirény – optická indikace stavu 2x LED – …
Číst dále

Štěnice – malý vysílač

Autor: Web – Toto zařízení je malý vysílač v pásmu VKV laditelný na frekvenci zhruba okolo 100-110 MHz. Výhoda je ta, že se dá vysílaný signál přijímat na jakémkoli přijímači s rozsahem VKV. Nevýhoda je ta , že tato zařízení nejsou u nás povolena !!! Jak je patrno z obrázku 1 je zapojení opravdu jednoduché a měl by ho zvládnout postavit snad každý kdo má i sebemenší znalosti z elekroniky. …
Číst dále

Blikač pro cyklisty

Autor: Web – Toto zapojení je vhodné pro cyklisty, kteří se obávají na našich silnicích o své zdraví. Blikač má za úkol varovat řidiče na ciklistu před jeho vozidlem, rychlím blikáním červených LED diod. Obvod se skládá z AKO složeného z integrovaného obvodu U1 555CMOS se střídou 1:1 a tranzistoru Q1, kondenzátoru C3, odporu R4 a super svítivých diod LED D4 až D7. Po připojení napájení se rozkmitá U1 se …
Číst dále