Zabezpečovací zařízení (Atmel)

Obsluha:
Při odchodu aktivujeme zařízení zadáním kódu a jeho porovnáním s kódem, který je uložen v paměti.
Po stlačení tlačítka KÓD displej zobrazí: „ ZADEJTE KOD “. Zadáme 8 čísel kódu, program porovná oba kódy.
V případě shody displej zobrazí: „ KOD OK AKTIVUJI SYSTEM “.
Po 2s se zobrazí nápis: „ NASHLEDANOU ODCHOD DO xx s “, podle nastaveného času.
Po uplynutí času, odpočet je zobrazován na displeji, je systém aktivován a displej zobrazí:
„ SYSTEM AKTIVOVAN “. Ozve se 1s akustický signál, začne svítit červená LED a zelená zhasne.
Po 3s se vymaže displej a program přejde do čekací čekací smyčky, ve které testuje port P1 a klávesnici.
Při chybném kódu displej zobrazí: „ POZOR POZOR CHYBNY KOD “, po 2s „ ZADEJTE KOD “. Opakujeme zadání kódu.

Okamžitý poplach: Poplach indikuje akustický signál 5 x 0.3s. Displej zobrazí: „ OBJEKT NARUSEN AKTIVUJI ALARM “,a spustí sirény. Po uplynutí nastavené doby, siréna vypne a systém zůstává v aktivním stavu. Svítí červená LED.

Zpožděný poplach: Poplach indikuje akustický signál 5 x 0.3s.
Displej zobrazí: „ OBJEKT NARUSEN ALARM ZA xx s. Během této doby musíme zadat kód.
Displej zobrazí: „ ZADEJTE KOD. Zadáme kód a pokud je správný, displej: „ KOD OK SYSTEM VYPNUT “.
Červená dioda LED zhasne, zelená začne svítit, systém je vypnut.
Po 3s displej zobrazí: „ POCET NARUSENI x“, kde číslo udává kolikrát byl narušen systém během naší nepřítomnosti od poslední aktivace.
Za narušení se považuje situace při které dojde ke spuštění sirény. Pokud je kód zadán špatně, displej
zobrazí: „ POZOR POZOR CHYBNY KOD “.
Po 2s „ ZADEJTE KOD “. Pokud zadáte 2x za sebou chybný kód, nebo nezadáte kód během nastavené doby,
displej: „ AKTIVUJI ALARM “a je zapnuta siréna . Po uplynutí nastavené doby siréna vypne, a systém zůstává v aktivním stavu. Červená LED svítí.

Vypnutí sirény: Houkající sirénu můžeme vypnout 8-mi místným kódem, který je zadán trvale v programu.
Postupujeme jako při odchodu, pouze kód je jiný.

Postup výroby:
Celé zařízení je realizováno na jedné desce s plošnými spoji o rozměrech 135 x 100mm obr. 2, na které jsou umístěny všechny součástky kromě klávesnice a diod D1,D2. Nejprve zapájíme 4 drátové propojky. Dále osazujeme a pájíme od nejnižších součástek postupně k vyšším. Rezistory, diody, kondenzátory, trimr, objímku pod IO1, piezoměnič Sp1, integrované obvody IO3 a IO4, konektory ARK. Jako poslední připájíme na desku relé. Displej LCD je uchycen nad DPS 4 distančními sloupky délky 15mm. Propojen je 14 lámacími konektorovými kolíky,které jsou zapájeny do desky displeje. V základní desce je zapájena jednořadá patice do které jsou konektorové kolíky zasunuty. Pod displejem je mikroprocesor IO1. Pro snadnou manipulaci a pozdější možné přeprogramování je nasunut v precizní patici. Svorky SV7 – SV16, R11 – R18 a IO3,IO4 osadíme podle počtu použitých smyček. Celé zařízení je umístěno v krabičce vlastní konstrukce o vnějších rozměrech 200 x 110 x 30mm. Deska s plošnými spoji je přišroubována ke spodnímu víku krabičky na 4 distančních podložkách délky 5mm . Klávesnice je přilepena ve vzdálenosti 17mm od zadní desky na vlastních distančních sloupcích. Při použití jiné klávesnice použijeme distanční sloupky takové délky, aby byla dodržena vzdálenost 17mm. V horním víku krabičky jsou dva obdélníkové otvory pro displej a klávesnici a otvory pro LED. Vývody diod D1,D2 prodloužíme kablíkem asi na 10cm, z důvodu odnímání čelního víka. K napájení celého zařízení lze použít jakýkoliv zdroj napětí 12V/350mA, které stabilizujeme na 5V pro centrální jednotku. Napětí 12V slouží pro napájení sirény a smyček. Pro zálohování je vhodný akumulátor 12V/1.2Ah.

———————————————————————————————————-

Zařízení používám ve svém bytě již déle než 1rok k plné spokojenosti a jednoduchou obsluhu zvládli i mé děti.
Naprogramovaný mikroprocesor můžete objednat na : 
tel. 566 545198,  mob. 723 560464 , jardaham@seznam.cz

————————————————————————————————————

ZZ Atmel - DPS pro tisk
Titul : ZZ Atmel - DPS pro tisk
Název souboru : alarmDPS.rar (54 kB)
ZZ Atmel - seznam součástek
Titul : ZZ Atmel - seznam součástek
Název souboru : alarm_atmel.txt (1 kB)

 

Strana 2 z 212

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________