Kódované dálkové ovládání elektrických spotřebičů

Přijímač dálkového ovládání – zásuvka:
Vstupní část přijímače je tvořena integrovaným obvodem SFH506-30 (IC1). Tento obvod představuje kompletní stavební prvek pro příjem, zesílení, automatické řízení zesílení, filtraci a nezbytnou detekci vysokofrekvenčně modulovaného infračerveného signálu. To vše při proudovém odběru typicky pouhých 0,5 mA. Pouzdro obvodu SFH506-30 rovněž obsahuje účinný filtr proti dennímu světlu, čímž je dosaženo vysoké odolnosti proti rušení okolním osvětlením při zachování poměrně velké citlivosti. Jeho výstup je v provedení se spínacím tranzistorem a výstupní úroveň je přímo kompatibilní s navazující logikou TTL nebo CMOS při napájecím napětí 5 V.

Obvod SFH506-30 má největší citlivost na oblast infračerveného světla s vlnovou délkou 950 nm (viz graf na obr.6). Proto je vhodné při požadavku na co největší účinnost a dosah dálkového ovládání použít na straně vysílače infračervenou vysílací diodu vyzařující největší výkon právě v této oblasti. S doporučeným typem infračervené vysílací diody SFH415 a při impulsním proudu diodou IF = 0,5 A je možný dosah kolem 35 m. Dosah je samozřejmě závislý i na okolních podmínkách a může být větší nebo menší, podle toho jaké je například okolní osvětlení, nebo jak je obvod SFH506-30 fyzicky umístěn v přijímači (velikost otvoru a vzdálenost obvodu SFH506-30 od něj, použití čočky atd.). Z toho také vyplývá i směrovost. V prostoru s velkými světlými nebo lesklými plochami se infračervené paprsky šíří i odrazem od těchto ploch – například od bílého stropu v místnosti.Z výstupu IC1 je přes tranzistor T1, zapojený jako invertor, přiveden již demodulovaný signál na vstup dekodéru MC145027. Pokud dekódované slovo odpovídá hodnotě nastavené na vstupech A1 až A5 (vývody 1 až 5) a pokud je dvakrát za sebou přijato správně, objeví se na výstupu VT (Valid Transmission – vývod 11) krátký impuls. Tímto impulsem, přivedeným na hodinový vstup obvodu 4013 (IC3) zapojeného jako bistabilní klopný obvod, je překlopen stav na jeho výstupech Q. Tak se v závislosti na předchozím stavu sepne nebo rozepne relé, zapojené v kolektoru tranzistoru T2. Do série s cívkou relé je ještě zapojena zelená dioda LED, která tak svým svitem indikuje provozní stav zařízení. Dioda D2, zapojená paralelně k cívce relé plní ochrannou funkci a zabraňuje vzniku napěťových špiček na indukčnosti, kterou cívka relé představuje. Reléový výstup byl zvolen s ohledem na možnost spínat i zátěže kapacitního či indukčního charakteru, což je výhoda oproti polovodičovým spínačům. U polovodičových (bezkontaktních) spínačů totiž nelze zpravidla jednoduše zajistit bezproblémové spínání, pokud je zátěž jiného než odporového charakteru.

Kontaktem relé je spínán či odpojován spotřebič, zapojený do zásuvky adaptéru. Při použití relé typu uvedeného v rozpisce součástek je možno spínat proud až 8 A, tedy výkon přes 1750 W. V případě potřeby můžeme u obvodu MC145027 využít datových výstupů označených jako D6 až D9 pro selektivní dálkové ovládání spínání až čtyř spotřebičů. Po dekódování logických stavů na těchto výstupech jednoduchým binárním dekodérem BCD kódu je možné dálkově ovládat celkem až 15 spotřebičů.

Přijímací část je možné spolu se síťovou zástrčkou i zásuvkou vestavět do libovolné vhodné
krabičky, nebo, jak již bylo výše uvedeno, přímo do skříňky jakéhokoli spotřebiče, který chceme spínat a vypínat pomocí dálkového ovládání.

Pokud chceme vysílač vestavět do krabičky KM14 ve tvaru klíčenky, je potřeba udělat několik následujících věcí. Nejprve musíme v horním dílu plastové krabičky vyvrtat otvor o průměru 3 mm pro kontrolní diodu LED (D1). Dále musíme doprostřed čela sestavené krabičky (vrtáme současně do obou dílů – v každém dílu je vlastně jedna polovina otvoru) vyvrtat otvor o průměru 5 mm pro vysílací infračervenou diodu SFH415 (D2). V místě, kde deskou plošných spojů prochází fixační sloupek umístěný na spodním dílu krabičky, provrtáme destičku vrtákem o průměru 4,8 mm a poté tento otvor ještě zespodu zahloubíme vrtákem o průměru 8 mm. Jinak desku plošných spojů
vysílače nevrtáme a součástky z důvodu co nejmenší vestavné výšky osadíme a připájíme ze strany spojů. Vývody součástek zkrátíme podle potřeby na minimum, zastřihneme je i u obou integrovaných obvodů. Vývody indikační svítivé diody D1 je potřeba zkrátit tak, aby její celková
výška byla 11,5 mm. Pružné kontakty pro připojení baterie jsem zhotovil a vytvaroval z kontaktů získaných z rozebraného přepínače Izostat.

Všechny adresovací vstupy jak u enkodéru, tak i u dekodéru jsou na deskách plošných spojů
vysílače i přijímače dálkového ovládání ponechány nezapojené. Požadovanou vlastní kódovou kombinaci lze získat jejich připojením k příslušnému potenciálu například pomocí krátkých drátových propojek nebo cestičkou vytvořenou elektrovodivým lakem.

——————————————————————————————————

Všechny použité komponenty s vyjímkou obvodů MC145026 a MC145027 by měly být
běžně k dostání v síti maloobchodních prodejen s elektronickými součástkami. Jelikož obvody MC145026 a MC145027 použité v této konstrukci nejsou v maloobchodní síti běžně k dostání, lze zakoupit sadu obsahující 1 ks MC145026, 1 ks MC145027, desku plošných spojů vysílače a desku plošných spojů přijímače v celkové ceně 250,- Kč u autora.

Objednat si tuto sadu je možné bezprostředně po uveřejnění této konstrukce nejlépe a nejrychleji písemně prostřednictvím :
e-mailu na adrese: kbarton@thermoking.com
telefonicky či faxem na tel. č.: (02)51565702
písemně na adrese: Karel Bartoň, Ostrovského 31, Praha 5, 150 00.

Kromě poštovní adresy uveďte prosím i spojení na Vás – nejlépe e-mailovou adresu nebo telefon. V případě zaslání poštou – pouze formou pojištěné zásilky na dobírku – bude připočteno též poštovné v aktuální výši.

——————————————————————————————————

.Dalkové ovládání - seznam součástek
Titul : .Dalkové ovládání - seznam součástek
Název souboru : text602.txt (920 B)
Dálkové ovládání - přijímač - předloha pro tisk
Titul : Dálkové ovládání - přijímač - předloha pro tisk
Název souboru : prijimac_tisk_board.gif (27 kB)
Dálkové ovládání - vysílač - předloha pro tisk
Titul : Dálkové ovládání - vysílač - předloha pro tisk
Název souboru : ovladac_tisk_board.gif (20 kB)

Strana 2 z 212

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________